N

Vaalikokouksessa 9.9.2017 valittu alueen johtoryhmä

 

 • Aluejohtaja (VP, on SNKK:n hallituksen jäsen, mutta valitaan aluevaalikokouksessa)

Marika Peltoniemi, Seinäjoen seudun NKK

Olen Marika Peltoniemi Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamarista ja haen C:n aluejohtajaksi vuodelle 2018.

Pohjalla aluejohtajaksi hakeutumisessa on tietenkin oma halu ja ihana valmistautuvien puheenjohtajien porukka, joiden kanssa haluan jatkaa ensi vuonna yhteistä matkaa. Nämä eivät kuitenkaan ole riittäviä perusteita vaan haluan erityisesti ajaa seuraavia asioita.

Keihäänkärkeni on työelämälähtöisyys. Aluejohtajana haluan kannustaa jäseniä löytämään mahdollisuuksia hyödyntää kamarilaisuutta työelämässä myös siten, että työnantajakin hyötyy panostetusta ajasta. Hyödyt voivat syntyä yllättävän pienistä käytännön teoista kuten esimerkiksi työelämäkeskusteluista. Haluan tässä yhteydessä korostaa, että mielestäni kamaritoiminnan tulee tulla tärkeysjärjestyksessä vasta perheen ja työpaikan jälkeen. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kamaritoiminnalla olisi suuri ja merkittävä rooli elämässämme.

Haluan myös esimerkilläni kannustaa jäseniä toimimaan, kun tilaisuudet tulevat eteen. Itse olen vaihtamassa kotia, työpaikkaa ja kaupunkia. Muutokset ja epävarmuus eivät kuitenkaan estä minua toimimasta. Haluan todistaa, että myös alueelliset virat ovat tehtävissä normaalin arjen ohella. Elämässä aika harvoin törmää hetkiin, jolloin on täydellinen aika tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Tarttumalla toimeen asiat kuitenkin lopulta järjestyvät yksi kerrallaan.

Nuorkauppakamari kuuluu kaikille. Viimeisen vuoden aikana olen kuullut monta kertaa, että järjestössä on paljon ekstrovertteja. Samaisiin lauseyhteyksiin on monesti yhdistetty hiukan negatiivisia mietteitä introverteista. Mielestäni näin ei saisi olla vaan kamaritoiminnan tulisi olla avoin kaikille innokkaille persoonatyypistä riippumatta. Erilaisuus on kuitenkin elämässä suuri rikkaus, jota tulisi arvostaa.

Suosittelijat: Jutta Fagerström ja Satu Tausta

 

 • Aluekoordinaattori (RC)

Riku Keränen, Keurusselän NKK

Suosittelijat: Mari Suoranta ja Jonna Ruuska

 

 • Aluekoulutuspäällikkö (R-IND)

Jani Hinkka, Valkeakosken NKK

Suosittelijat: Hanna Kallio-Kokko ja Heidi Similä

 

 • Alueviestintäpäällikkö (RIO)

Sanna-Leena Linna, Akaan NKK

Olen Sanna-Leena Linna Akaan Nuorkauppakamarista ja haen C:n alueviestintäpäälliköksi vuodelle 2018. Tässä ajatuksiani ensi vuodelle, jos kävisi niin onnekkaasti, että pääsisin hakemaani tehtävään.

Minulla on neljä kantavaa teema kyseiseen aluevirkaan. Heti alkuun haluaisin kasata C-alueen oman viestintätiimin. Kun monta innokasta tekijää olisi yhdessä, saataisiin laadukasta viestintää aikaan. Isoin työmäärä olisi tietysti alueviestintäpäälliköllä, mutta pieni apu esim. valokuvaajalta, graafikolta tai kääntäjältä takaisi Suomen parasta alueviestintää. Ja minähän en kilpaile, mutta parhaiksi me halutaan J.

Alueen yhteistyökumppaneiden näkyvä esilletuonti on yksi tärkeimmistä tehtävistä aluetiimillä. Haluan olla myyntipäällikön tukena tuottamassa näkyvyyttä sponsoreille ja muille yhteistyötahoille.

Viestintävälineet ovat lisääntyneet ja kaikkialla pitäisi näkyä. Haluan pitää alueviestintäpäällikön tehtävän ihmisenkokoisena. Tämä tarkoittaa, että uuden tilalta on jätettävä jotakin vanhaa pois.

Viimeinen teemani kuuluu näin: ”Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain ceemäistä ja jotain lainattua”. Kaikkea ei laiteta uusiksi, mutta jotakin erilaista pitää aina kokeilla!

 Toivon, että voisin alueviestintäpäällikkönä sisäisen tiedottamisen lisäksi saada edistettyä myös nuorkauppakamarin ulkoista viestintää. Uskon, että mediatiedotteet ovat oiva keino tähän. Positiivinen näkyvyys alueen lehdissä ja muussa mediassa lisäisi kiinnostusta nuorkauppakamaria kohtaan ja näkyisi toivottavasti jäsenmäärän kasvuna.

 Keksin ainakin neljä syytä, miksi juuri minusta pitäisi tulla C:n alueviestintäpäällikkö 2018:
– Koska minä HALUAN!
– Ideoistani ja innokkuudestani olisi todennäköisesti hyötyä alueelle
– Tehtävässä oppiminen vauhdittaisi omaa menestymistäni työurallani
– Hyvässä vauhdissa oleva viestintäsuunnitelma kantaisi hedelmää heti vuoden alusta lähtien.

 

Suosittelijat: Kalle Tanhuanpää ja Päivi Tiura-Paavola

 

 • Aluemyyntipäällikkö (R-BUS)

Toni Vuohelainen, Pirkanmaan NKK

Suosittelijat: Jari Toivola ja Hannu Rosenqvist

 

 • Aluekansainvälisyyspäällikkö (R-INT)

 

 • Aluepalkintopäällikkö (R-AWARDS)

Leena Luoma, Kankaanpään NKK

Olen Leena Luoma Kankaanpään Nuorkauppakamarista. Koejäseneksi 2014, hallituksen sihteeri 2015, suurimman projektimme projektipäällikkö 2016 ja kuluvana vuonna kamarimme puheenjohtaja. Koska ikääni en voi vaikuttaa (37 v.), pesästä pitää uskaltaa hypätä ajoissa -onneksi siihen rakas kotikamarini jäseniään myös rohkaisee.

Nuorkauppakamaritoiminta kehittää yhteiskuntaa ja johtajuutta paremman tulevaisuuden turvaamiseksi meille kaikille, mikä on mahtavaa! Se ei kuitenkaan tapahdu itsekseen vaan vaatii valtavan määrän työtunteja, heittäytymistä, onnistumisia, epäonnistumisia, oppimista ja itsensä likoon laittamista. Kun tehtävää on paljon, onnistumiset saattavat jäädä vähälle huomiolle eikä niitä välttämättä muisteta juhlia. Tämän vuoksi palkintotoiminta on paikallaan: tekijöitä tulee kiittää, onnistumiset nostaa esiin ja niitä tulee yhdessä juhlia!

Palkintojenhakuprosessi ja sen sujuminen ovat oleellinen osa palkintotoiminnan onnistumista. Hakemuksen teko vaatii hakijalta aina aikaa ja vaivannäköä, mutta käytäntöjen sujuvuus innostaa yhä useampaa kamaria osallistumaan palkintojenhakuun ensin alueella ja sen jälkeen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Mitä paremmin palkintokäsikirja ja hakuprosessi eri vaiheineen on viestitty kamareihin, sitä enemmän kamareita saadaan kisaan mukaan. Ja mitä enemmän hakemuksia saamme, sitä arvokkaammaksi kisa muodostuu.

Haen tätä virkaa, koska haluan nostaa esiin kaikki alue C:n hienot onnistumiset vuodelta 2017 ja oppia niistä itse sekä jakaa tätä oppia koko alueelle. Hakeudun aluevirkaan myös oppiakseni lisää alueen ja myös SNKK:n toiminnasta.

Mikäli minut valitaan C:n aluepalkintopäälliköksi vuodelle 2018, haluan jatkaa sitä kehitystä, jonka aiemmat palkintopäälliköt ovat laittaneet alulle, innostaa ja auttaa prosessissa etenkin niitä kamareita, joilla palkintojen haun perinteitä vasta rakennetaan ja järjestää ikimuistoisen palkintogaalan! 

Suosittelijat: Tuula Sillanpää ja Satu Herrainsilta

 

 • Alueen tietohallintopäällikkö (R-ITM)

Jussi Niutanen, Tampereen NKK

Moikka!

Olen Jussi Niutanen 36-vuotias DI Tampereen kamarista. Tulin mukaan vuonna 2015 ja haen nyt C-alueen R-ITM virkaa. Aikaisempina vuosina olen ollut mukana järjestämässä TNKK:n TCC, BBQ ja sijoitusmessut projekteja. Tänä vuonna toimin tennisprojektissa PP:nä.

 

Valmistuin Diplomi-insinööriksi Tampereen teknilliseltä yliopistolta 2005 ja aloitin jatko-opiskelut 2014. Työskentelen Etteplanilla sulautettujen ohjelmisto- ja elektroniikkaprojektien parissa. Lisäksi työstän myyntiä, kehitän ja ylläpidän Etteplanin projektityökaluja sekä toimin henkilöstön edustajana.

Harrastan vaihtelevasti erilaisia asioita kuten joogaa, tennistä, soittamista ja kuntosalia.

Vahvuudet

 • Johtaminen ja strategia
 • Tiimityöskentely
 • Ketterät menetelmät

Ollaan yhteyksissä!

Jussi

Suosittelijat: Erno Holmberg ja Miikka Aira