N

Kehitysteemat ja -projektit 2020

Kokeilukulttuurin luominen

 width=Nimi: TET-projekti

 

 

Kuvaus: TET eli työelämään tutustuminen on alkujaan nuorkauppakamarilähtöinen projekti. Kiinnostaako sinua TET-jaksojen sisällöllinen kehittäminen ja viestintä opinto-ohjaajien suuntaan? Miten voisimme auttaa opoja onnistumaan työssään paremmin ja ohjata nuoria mielekkäiden työtehtävien pariin? Miten koordinoida TET-paikkoja paremmin esimerkiksi paikkaportaalin kautta? Tätä kehitystyötä päästään pilotoimaan yhdessä ulkoisten sidosryhmien kanssa, pelikaverina Rakennusteollisuus ry. On aika nostaa TETin vaikuttavuutta!

Ilmoittaudu mukaan:

Oma nimi *    Nuorkauppakamari *
Sähköposti * Puhelinnumero *      


Kansainvälinen vaikuttaminen

 width=Nimi: 3LED-tuunaus

 

 

Kuvaus: Kiinnostaako koulutussuunnittelu, konseptointi ja markkinointiviestintä? Suomen Nuorkauppakamarit on pyörittänyt jo useamman vuoden ajan hyvää palautetta saanutta ja tarpeelliseksi katsottua valmennuskokonaisuutta. Valmistautuvien puheenjohtajien (DP) valmennuksesta, Johtajaksi kasvanut (PRES) -valmennuksesta ja Talent Pool -vaalimentoroinnista koostuva kokonaisuus kiinnostaa myös maailmalla. Tavoitteena on paketoida vientituote, jota on helppo levittää ja samalla kasvattaa kansainvälistä vaikuttavuuttamme. Let´s go global!

Ilmoittaudu mukaan: 

Oma nimi *    Nuorkauppakamari *
Sähköposti * Puhelinnumero *      


Johtamis- ja työelämätietojen ja –taitojen kehittäminen

 width=Nimi: Laatujärjestelmän luominen
Kontaktihenkilö: Tanja-Maria Hyppänen

 

Kuvaus: Kiinnostaako sinua laadunhallinta, asiakaslähtöinen tuotekehitys tai onko PDCA-malli tuttua kauraa? Mietitkö, miten voisimme ylläpitää ja kehittää laadukasta koulutustoimintaa? Hae mukaan Laatu LABS:iin.
Laatu LABSin ideana on luoda laatukulttuurin malli, joka täyttää jäsenistön nykyiset sekä tulevat tarpeet laadun avulla. Laatukulttuuria tullaan ensi sijaisesti soveltamaan koulutustoiminnan kehittämisessä, mutta sen tuloksia voidaan hyödyntää myös soveltuvin osin SNKK:n toiminnan kehittämisessä.

Ilmoittaudu mukaan: 

Oma nimi *    Nuorkauppakamari *
Sähköposti * Puhelinnumero *      


Yhteisöllisyyden vahvistaminen

 width=Nimi: Code of Conduct -ohjeisto
Kontaktihenkilö: Susanna Issakainen

 

Kuvaus: Minkälaisilla pelisäännöillä meidän tulee toimia sekä kamarimaailmassa että työpaikoilla työrauhan takaamiseksi? Tule mukaan rakentamaan ohjeistoa varhaisen puuttumisen tueksi ja epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyksi. Vastaavaa ohjeistoa ollaan laatimassa myös JCI:n tasolla, joten aihe on ajankohtainen.

Ilmoittaudu mukaan: 

Oma nimi *    Nuorkauppakamari *
Sähköposti * Puhelinnumero *      


 width=Nimi: Verkkokauppa

Kuvaus: One big family! Lähde mukaan vahvistamaan brändiämme ja yhteisöllisyyttä mielekkään tuotevalikoiman kautta. Tavoitteena on rakentaa verkkokauppa, jonka valikoimista löytyvät niin JCI Finlandin tuotteet, Senaatin myyntiartikkelit, Team Finlandian materiaalit kokoustajille ja JCI Finland Foundation -lahjoitukset – kaikki tilaukset kätevästi nappia painamalla saman katon alta!

Ilmoittaudu mukaan: 

Oma nimi *    Nuorkauppakamari *
Sähköposti * Puhelinnumero *      


 width=Nimi: JCI Finland maskotti
Projektin vetäjä: 1 kpl
Tiimiläiset: 2 kpl
Kontaktihenkilö: Ellimaija Ahonen

Kuvaus: Suomalaiset liikkuvat maailmalla isoina delegaatioina. Kansainvälisten kokousten hengennostattaja eli maskottihahmo puuttuu! Hollannilla se on oranssi leijona, joka kuvaa ”Orange Actionia” käytännössä. Lähde mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Suomen Nuorkauppakamareille sopivaa maskottihahmoa ja vahvistamaan Suomi-brändiämme myös kansainvälisillä kentillä!

Ilmoittaudu mukaan:

Oma nimi *    Nuorkauppakamari *
Sähköposti * Puhelinnumero *      


Jäsenarvon kasvattaminen

 width=Nimi: Osaamismerkit

Kuvaus: Nuorkauppakamari on osaamisen kehittämisen foorumi, jossa opitaan paljon uusia taitoja. Miten tehdä se muillekin näkyväksi? On aika hyödyntää digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Tässä oiva mahdollisuus tutustua osaamismerkkeihin, luoda Suomen Nuorkauppakamareille omia merkkejä ja yhdistää ne sähköisiin ympäristöihin kuten LinkedIniin. Voisiko kestävän kehityksen digitaalisten merkkien hallitseminen vauhdittaa sinun menestystäsi työelämässä?

Ilmoittaudu mukaan: 

Oma nimi *    Nuorkauppakamari *
Sähköposti * Puhelinnumero *