N

Kehitysteemat ja -projektit 2020

Kokeilukulttuurin luominen

 width=Nimi: TET-projekti
Projektin vetäjä: Labs-tiimi valitsee keskuudestaan
Projektitiimin koko: 2-3
Projektin kesto: 20.2.1019 – 27.5.2019
Projektin päätavoitteet: Vaikuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan, kokeilukulttuurin luominen
Kontaktihenkilö: Ellimaija Ahonen

Kuvaus: TET eli työelämään tutustuminen on alkujaan nuorkauppakamarilähtöinen projekti. Kiinnostaako sinua TET-jaksojen sisällöllinen kehittäminen ja viestintä opinto-ohjaajien suuntaan? Miten voisimme auttaa opoja onnistumaan työssään paremmin ja ohjata nuoria mielekkäiden työtehtävien pariin? Miten koordinoida TET-paikkoja paremmin esimerkiksi paikkaportaalin kautta? Tätä kehitystyötä päästään pilotoimaan yhdessä ulkoisten sidosryhmien kanssa, pelikaverina Rakennusteollisuus ry. On aika nostaa TETin vaikuttavuutta!

Projekti on täynnä.

Nimi: SNKK ChatBot
Projektin vetäjä: Labs-tiimi valitsee keskuudestaan
Projektitiimin koko: 3-4
Projektin kesto: 20.2.1019 – 21.4.2019
Projektin päätavoitteet: Kerätä kysymykset ja aihealueet chatbotille
Kontaktihenkilö: Karl-Johan Spiik

Kuvaus: Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa keskusteluyhteyden luominen sekä vastauksen saaminen nopeasti ovat hyvin tärkeitä. Vastauksena tähän tarpeeseen Chatbotit, eli tekoälyllä varustetut ”asiakaspalvelijat”, tulevat kovaa vauhtia. Chatbotin toiminta perustuu esim. keskustelun aiheen tunnistamiseen avainsanoista ja vastakysymyksien muodostamiseen ihmisen edellisen vastauksen perusteella, vaikeammissa kysymyksissä ChatBot ohjaa kysyjän oikealle henkilölle. Kiinnostuitko? Lähde mukaan rakentamaan SNKK:n sivuille palvelevaa ChatBotia!

Projekti on täynnä.

Nimi: SDG – käsitteestä käytännöksi
Projektin vetäjä: Anne Strandman
Projektitiimin koko: 3-4
Projektin kesto: 20.2.1019 – 18.3.2019
Projektin päätavoitteet: Labsin ideoinnin tuloksena toivomme käyttökelpoisia keinoja tämän tärkeän teeman jalkauttamiseksi kamaritoimintaan käytännön tasolla.
Kontaktihenkilö: Mikko Manninen

Kuvaus: Suomen Nuorkauppakamareiden tavoitteena on tuoda YK:n kestävän kehityksen mukaisia aiheita jäsenistön tietoisuuteen sekä löytää tapoja hyödyntää tavoitteita vaikuttavassa nuorkauppakamaritoiminnassa. Oletko kiinnostunut SDG-aihepiiriin (Sustainable Development Goals) liittyvästä kehitystyöstä? Suomen Nuorkauppakamareihin on valittu yhteiskuntavaikuttamisen lohkoon kaksi kestävän kehityksen lähettilästä vuodelle 2019 ja kaipaammekin nyt työmme pohjaksi ideoita, miten kestävän kehityksen teemaa voitaisiin tuoda jäsenistön iholle. Työssämme on esimerkiksi tarkoitus hyödyntää sitoumus2050-sivuston testiä ja mahdollisuutta tehdä sitoumuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Miten SDG-tavoitteita voi hyödyntää nuorkauppakamaritoiminnassa? Miten voimme muokata toimintaamme kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi? Miten saavutettuja tavoitteita mitataan? Miten SDG-teemasta tiedotetaan?

Projekti on täynnä.

Kansainvälinen vaikuttaminen

 width=Nimi: 3LED-tuunaus
Projektin vetäjä: Labs-tiimi valitsee keskuudestaan
Projektitiimin koko: 3-4
Projektin kesto: 20.2.1019 – 27.5.2019
Projektin päätavoitteet: Tavoitteena on paketoida vientituote, jota on helppo levittää ja samalla kasvattaa kansainvälistä vaikuttavuuttamme.
Kontaktihenkilö: Ellimaija Ahonen

Kuvaus: Kiinnostaako koulutussuunnittelu, konseptointi ja markkinointiviestintä? Suomen Nuorkauppakamarit on pyörittänyt jo useamman vuoden ajan hyvää palautetta saanutta ja tarpeelliseksi katsottua valmennuskokonaisuutta. Valmistautuvien puheenjohtajien (DP) valmennuksesta, Johtajaksi kasvanut (PRES) -valmennuksesta ja Talent Pool -vaalimentoroinnista koostuva kokonaisuus kiinnostaa myös maailmalla. Tavoitteena on paketoida vientituote, jota on helppo levittää ja samalla kasvattaa kansainvälistä vaikuttavuuttamme. Let´s go global!

Ilmoittaudu mukaan: 

Oma nimi *    Nuorkauppakamari *
Sähköposti * Puhelinnumero *      


Johtamis- ja työelämätietojen ja –taitojen kehittäminen

 width=Nimi: Laatujärjestelmän luominen
Projektin vetäjä: Labs-tiimi valitsee keskuudestaan
Projektitiimin koko: 3-4
Projektin kesto: 1.3.1019 – 31.5.2019
Projektin päätavoitteet: Luoda Suomen Nuorkauppakamareille laatukulttuurin malli, joka täyttää jäsenistön nykyiset sekä tulevat tarpeet laadun avulla.
Kontaktihenkilö: Tanja-Maria Hyppänen

Kuvaus: Kiinnostaako sinua laadunhallinta, asiakaslähtöinen tuotekehitys tai onko PDCA-malli tuttua kauraa? Mietitkö, miten voisimme ylläpitää ja kehittää laadukasta koulutustoimintaa? Hae mukaan Laatu LABS:iin.
Laatu LABSin ideana on luoda laatukulttuurin malli, joka täyttää jäsenistön nykyiset sekä tulevat tarpeet laadun avulla. Laatukulttuuria tullaan ensi sijaisesti soveltamaan koulutustoiminnan kehittämisessä, mutta sen tuloksia voidaan hyödyntää myös soveltuvin osin SNKK:n toiminnan kehittämisessä.

Projekti on täynnä.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen

 width=Nimi: Code of Conduct -ohjeisto
Projektin vetäjä: Labs-tiimi valitsee keskuudestaan
Projektitiimin koko: 2-4
Projektin kesto: 1.4.1019 – 31.5.2019
Projektin päätavoitteet: Tavoitteena on luoda yhteinen käyttäytymiskoodisto, jotta jokaisella jiiceellä on toiminnassamme turvallista olla.
Kontaktihenkilö: Susanna Issakainen

Kuvaus: Minkälaisilla pelisäännöillä meidän tulee toimia sekä kamarimaailmassa että työpaikoilla työrauhan takaamiseksi? Tule mukaan rakentamaan ohjeistoa varhaisen puuttumisen tueksi ja epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyksi. Vastaavaa ohjeistoa ollaan laatimassa myös JCI:n tasolla, joten aihe on ajankohtainen.

Ilmoittaudu mukaan: 

Oma nimi *    Nuorkauppakamari *
Sähköposti * Puhelinnumero *      


 width=Nimi: Verkkokauppa
Projektin vetäjä: Labs-tiimi valitsee keskuudestaan
Projektitiimin koko: 2-3
Projektin kesto: asap – 31.3.2019
Projektin päätavoitteet: Toimintatapojen yhtenäistäminen ja viestinnän selkeyttäminen
Kontaktihenkilö: Raita Virranniemi

Kuvaus: One big family! Lähde mukaan vahvistamaan brändiämme ja yhteisöllisyyttä mielekkään tuotevalikoiman kautta. Tavoitteena on rakentaa verkkokauppa, jonka valikoimista löytyvät niin JCI Finlandin tuotteet, Senaatin myyntiartikkelit, Team Finlandian materiaalit kokoustajille ja JCI Finland Foundation -lahjoitukset – kaikki tilaukset kätevästi nappia painamalla saman katon alta!

Projekti on täynnä.

 width=Nimi: JCI Finland maskotti
Projektin vetäjä: Labs-tiimi valitsee keskuudestaan
Projektitiimin koko: 2-3
Projektin kesto: 20.2.2019 – 18.3.2019
Projektin päätavoitteet: Yhteisöllisyyden lisääminen sekä Suomi-brändin vahvistaminen
Kontaktihenkilö: Michaela Palmberg

Kuvaus: Suomalaiset liikkuvat maailmalla isoina delegaatioina. Kansainvälisten kokousten hengennostattaja eli maskottihahmo puuttuu! Hollannilla se on oranssi leijona, joka kuvaa ”Orange Actionia” käytännössä. Lähde mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Suomen Nuorkauppakamareille sopivaa maskottihahmoa ja vahvistamaan Suomi-brändiämme myös kansainvälisillä kentillä!

Ilmoittaudu mukaan:

Oma nimi *    Nuorkauppakamari *
Sähköposti * Puhelinnumero *      


Nimi: Verkkosivuston sisällön määrittely
Projektin vetäjä: Labs-tiimi valitsee keskuudestaan
Projektitiimin koko: 3-4
Projektin kesto: asap – 31.3.2019
Projektin päätavoitteet: Ulkoisen viestinnän selkeyttäminen, SNKK:n merkityksellisen tekemisen esilletuonti
Kontaktihenkilö: Raita Virranniemi

Kuvaus: Onko sinulla näkemystä, mitä Suomen Nuorkauppakamareiden verkkosivusto voisi olla tulevaisuudessa? Haluatko olla uudistamassa kokonaisuutta, jossa määritellään sivuston sisältö uudella tavalla? Etsimme verkkosivuston kehitysprojektiin tiimiä (3 henkilöä), joka innovoi verkkosivuportaalia ottaen huomioon tulevaisuuden tarpeet käyttäjälähtöisellä tavalla. Projektin lopputuloksena olisi uuden verkkosivuston sisältösuunnitelma ja ehdotukset jatkoon.

Projekti on täynnä.

Nimi: Nuorkauppakamarit kiusaamista vastaan
Projektin vetäjä: Raija Koivisto
Projektitiimin koko: 3-4
Projektin kesto: 20.2.2019 – 27.5.2019
Projektin päätavoitteet: Lasten ja nuorten kiusaamisen ehkäiseminen / Kiusattujen tukeminen
Kontaktihenkilö: Anna-Mari Alkio

Kuvaus: Kiusaaminen ja sen ikävät vaikutukset näkyvät usein mediassa. Nuorten syrjäytyminen on ajankohtainen yhteiskuntaongelma, jolla on laajat vaikutukset. Miten me nuorkauppakamarilaiset voimme edesauttaa tämän yhteiskuntaongelman ratkaisuja? Tule mukaan yhdessä löytämään kestäviä ratkaisuja kiusaamisen ehkäisemiseksi!

Projekti on täynnä.

Jäsenarvon kasvattaminen

 width=Nimi: Osaamismerkit
Projektin vetäjä: Labs-tiimi valitsee keskuudestaan
Projektitiimin koko: 2-3
Projektin kesto: 1.3.2019 – 31.5.2019
Projektin päätavoitteet: Luoda Suomen Nuorkauppakamareille osaamismerkkijärjestelmä
Kontaktihenkilö: Tanja-Maria Hyppänen

Kuvaus: Nuorkauppakamari on osaamisen kehittämisen foorumi, jossa opitaan paljon uusia taitoja. Miten tehdä se muillekin näkyväksi? On aika hyödyntää digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Tässä oiva mahdollisuus tutustua osaamismerkkeihin, luoda Suomen Nuorkauppakamareille omia merkkejä ja yhdistää ne sähköisiin ympäristöihin kuten LinkedIniin. Voisiko kestävän kehityksen digitaalisten merkkien hallitseminen vauhdittaa sinun menestystäsi työelämässä?

Projekti on täynnä.