N

KOULUTTAUDU JA KOULUTA – YLITÄ ITSESI KOULUTTAJANA

Nuorkauppakamari tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä kouluttajana. Tavoitteena on kehittää jäsenten kouluttamistaitoja työelämää varten. Kouluttajakoulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymis- ja puhetaitojaan. Koulutus tukee mm. esimiehiä, asiantuntijoita, myyjiä ja yrittäjiä selkeään ja vakuuttavaan ulosantiin sekä kehittää taitoa esittää asiat kiinnostavasti ja perustellusti. Koulutus lisää ymmärrystä erilaisista oppimistyyleistä sekä tietenkin auttaa laatimaan parempia esityksiä.

Kouluttaminen on erinomainen tapa verkostoitua ja myös oppia osallistujilta keskustelun kautta. Kouluttajana kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu nuorkauppakamarissa osallistumalla kouluttajapolun tarjoamiin koulutuksiin sekä toimimalla kouluttajana erilaisissa koulutuksissa.

 

KOULUTTAJAPOLKU

Kouluttajapolku koostuu viidestä koulutuksesta. Kouluttajapolkumalli ei vaadi etenemään tietyssä järjestyksessä, mutta kaksi ensimmäistä askelta suositellaan käytäväksi ensin. Kolme viimeistä koulutusta voi käydä haluamassaan järjestyksessä.

 1. Vakuuta & Vaikuta (7-8h) KOULUTUSESITE (PDF)

Sisältö:

Koulutuksessa opitaan monipuolisten harjoitusten avulla. Koulutus antaa eväitä niin esityksen suunnitteluun kuin itse esitystilanteeseen. Siinä käsitellään esitykseen valmistautumista tutustumalla muun muassa seuraaviin aihealueisiin:

 • Esityksen rakenne
 • Aihevalinta ja esityksen tavoite
 • Yleisön huomioiminen vaikuttavuuden maksimoimiseksi
 • Esittäjän olemus, eloisa kielenkäyttö sekä eleet osana vakuuttavaa esitystä
 • Esityksen elävöittäminen
 • Esiintymisvarmuuden vahvistaminen

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat suunnitella mielenkiintoisen ja vaikuttavan esityksen sekä osaavat esittää sen vakuuttavasti yleisöä, tilannetta ja tavoitetta palvelevalla tavalla.

 

 1. Kehity Kouluttajana (2 pv) – KOULUTUSESITE (PDF)

Sisältö:

Kehity kouluttajana -koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omia kouluttajataitojaan sekä saada uusia työkaluja käyttöönsä. Nuorkauppakamarissa ja työssään kouluttavien lisäksi koulutuksesta on hyötyä mm. esimiehille, yrittäjille, myyjille ja asiantuntijoille, joiden tehtäviin kuuluu uuden tiedon jakaminen. Koulutuksessa käsitellään:

 • Oppimisen teoriaa
 • Oppimismenetelmiä
 • Perusteita koulutuksen rakentamiseen
 • Hyvän kouluttajan ominaisuuksia
 • Esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja
 • Ryhmädynamiikkaa
 • Kouluttajataitojen tuotteistamista
 • Palautteen antamista ja vastaanottamista

Osaamistavoitteet:

Tiedät, kuinka aikuinen oppii, miten häntä motivoidaan ja kuinka koulutus toteutetaan osallistujalähtöisesti.

 

 1. Koulutuksen suunnittelu (4h)

Sisältö:

Koulutuksen aikana pohditaan koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen prosessia, tutustutaan koulutuksen tavoitteiden asettamiseen sekä ydinaineksen tunnistamiseen. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi palautteen keräämistä ja hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä. Koulutuksen suunnittelu -koulutuksessa osallistujat pääsevät työstämään omaa koulutusaihiotaan tavoitteellisesti.

Osaamistavoitteet:

Tämän koulutuksen käytyään osallistujat osaavat rakentaa ja kehittää koulutuksiaan strukturoidusti ja eri kohderyhmän huomioiden. Osallistujat oppivat käyttämään suunnittelua helpottavia työvälineitä ja pääsevät jo kurssilla työstämään omaa koulutusideaansa.

 

 1. Esitystekniikka (2h)

Sisältö:

Esitystekniikka-koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka kalvosulkeisten sijaan haluavat pitää havainnollisia ja mukaansatempaavia esityksiä. Koulutus on osa Nuorkauppakamarien kouluttajapolkua, mutta se ei vaadi muiden osioiden käymistä aiemmin.
Esitystekniikka -koulutus jakaantuu kahteen osioon:
1. Hyvän Power Point -pohjan luominen
2. Miten havainnollistan asiat kiinnostavasti ja mielenkiintoisesti

Osaamistavoitteet:

Koulutuksesta on hyötyä kaikille, jotka esittävät uutta tietoa ja ideoita. Puhujien ja kouluttajien lisäksi koulutus soveltuu mm. myyjille, asiantuntijoille ja johtajille.

 

 1. Koulutuksen markkinointi (2h)

Koulutuksen jälkeen osaat kiteyttää koulutuksesi hyödyt sen kohderyhmälle. Koulutus auttaa markkinoimaan koulutustasi tehokkaasti ja herättämään kohderyhmän mielenkiinnon

 

MITÄ VOIN KOULUTTAA NUORKAUPPAKAMARISSA?

Kouluttajapolun koulutuksia voi kouluttaa, kun on suorittanut kouluttajapolun kaikki koulutukset ja suorittanut koulutuskohtaisen kouluttajaperehdytyksen. Kouluttajapolun koulutukset järjestetään aina aluekoulutuspäällikköjen ja kansallisen koulutuspäällikön kautta.

JCI-koulutuksia (mm. Achieve, Impact, Admin) voi kouluttaa käytyään JCI Impact ja Achieve -koulutukset hyväksytysti ja sen jälkeen suoritettuaan kyseisen koulutuksen hyväksytysti. Suomen Nuorkauppakamarit tarjoavat myös muita koulutuksia (mm. Puhe, Debatti, Start ja Ideasta projektiksi -koulutukset), joita pääset kouluttamaan suoritettuasi koulutuksen ja ilmoittaessasi koulutuspäällikölle kouluttamishalukkuutesi. Nuorkauppakamarilaiset kouluttavat kamareiden ja alueen tapahtumissa myös omista aiheistaan esim. etiketti- ja myyntikoulutuksia.

Nuorkauppakamarissa on mahdollista päästä kouluttamaan ja kouluttautumaan myös kansainvälisesti. Lue lisää kansainvälisistä koulutuksista

Kouluttaminen antaa paljon, mutta on ennenkaikkea hauskaa!

Kiinnostuksesta kouluttautumiseen voi kertoa joko alueen koulutusvastaavalle (R-IND) tai koulutuspäällikölle.

Kansallinen päällikkö, koulutus / National Officer, Skills Development

Terhi Metsola

+358 40 511 1237

terhi.metsola@jci.fi

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

,