N

Laadukasta ja motivoivaa palkintotoimintaa

Nuorkauppakamari tarjoaa nuorille aikuisille kehittymismahdollisuuksia positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi ja palkintotoiminta tarjoaa mahdollisuuden tuoda positiivisia muutoksia ja onnistumisen kokemuksia koko JC – jäsenistön tietoisuuteen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Palkintotoiminnan avulla nostetaan esille nuorkauppakamaritoiminnan onnistumisia. Hyvien onnistumisien esille tuominen ja palkitseminen motivoi tulevia tekijöitä jatkamaan toimintaa ja kehittämään toimintaa vieläkin paremmaksi.

Hyvä työ on aina palkitsemisen arvoista! Palkinnon saaminen on osoitus aktiivisuudesta ja organisoidusta nuorkauppakamaritoiminnasta. Sekä sisäinen että ulkoinen PR-arvo projektin toteuttajille ja nuorkauppakamarille on huomattava, varsinkin kun kerrotaan tiedotusvälineille palkinnon saamisesta. Hyvin toteutetut projektit saadaan palkitsemisen kautta tiedoksi muille jäsenyhdistyksille, jotka voivat kehittää ja toteuttaa näitä projekteja. Lisäksi hyvän projektin aineisto saadaan näin talteen mielenkiintoisella tavalla tulevienkin sukupolvien käyttöön.

Palkintojen hakuaikataulut

 • Kansalliset palkinnot 31.3.2014
 • Senaatin palkinto 31.3.2014
 • EC- /WC -palkintotuomarihaut 31.3.2014
 • Kansallinen vuosikokous ja palkintogaala 25-27.4.2014
 • Eurooppapalkinnot 12.5.2014 (EC Malta 11-14.6.2014)
 • Maailmanpalkinnot 13.10.2014 (WC Leipzig 24-29.11.2014)

Kaikki palkinto-ohjeet intranetistä.

Kamarilainen voittaa aina!

Anne Turunen
Kansallinen Palkintopäällikkö 2014
anne.turunen@jci.fi 050 5294018

 

Motivating and Quality Awarding Activities

The Junior Chamber offers young adults development opportunities to enable positive change. Awarding activities offers an opportunity to bring the positive changes and experiences to knowledge of other jaycees at your own region, on the national and international level.

The positive experiences, which the Awards ceremony and awarding activities will bring out, will give motivation to continue and boost the activities in your chapter and region but also give ideas for other chapters to create and develop positive changes.

Award application deadlines:

 • National awards 31.3.2014
 • JCI Senat in Finland award 31.3.2014
 • EC- /WC – awards jury applications 31.3.2014
 • National convention and the awards ceremony 25-27.4.2014
 • EC awards 12.5.2014 (EC Malta 11-14.6.2014)
 • WC awards 13.10.2014 (WC Leipzig 24-29.11.2014)

Instructions http://intranet.jci.fi/fi/palkinnot/

Anne Turunen
National Director of Awards
anne.turunen@jci.fi
050 5294018

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn