N

Nuorkauppakamarin toiminta vaatii myös rahoitusta, ja yksi tapa on myydä kannatustuotteita. Hyvälle kannatustuotteelle ominaista on että se herättää itsessään mielenkiintoa, esittelee kannatettavaa asiaa ja on hauska. Näillä miettein suunniteltiin Helsinki-Itäväylän Nuorkauppakamarin rahaprojektia, ja aiheeksi valikoitui aina muodikas poikakalenteri. Kuvattavat metsästettiin ympäri Suomea eri nuorkauppakamareista sloganilla We Want Somebody. Paikalliset valokuvaus-, mainos-, ja painoyritykset suostuivat yhteistyöhön ja keväällä aloitettu projekti saatiin myyntituotteeksi kesän päätteeksi. Huippuluokan kalenteri myi hyvin ja seuraavan vuoden toiminta oli rahoitettu.

Poikakalenteri on mainio esimerkki siitä, että vaikka projekti ei olekaan suoraan yhteiskunnallisesti merkittävä taikka tartu johtajuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen, voi se silti opettaa osallistujilleen valtavan määrän työelämässä tarvittavia taitoja. Näihin syihin nojaten kalenteri palkittiin 1996 maailmankokouksessa Etelä-Koreassa Pusanissa maailman parhaana erikoisprojektina.

Kalenterin voi ladata itselleen ihailtavaksi täältä.