N

JCI Finland Foundation

JCI Finland Foundation rahaston tarkoituksena on tukea Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistyksiä (kamareita), joille voidaan perustellun hakemuksen perusteella myöntää rahastosta taloudellista avustusta ennalta määriteltävään tarkoitukseen, joka on linjassaan SNKK:n strategisten painopistealueiden kanssa. Tukea voidaan myöntää myös uusien kamarien perustamiseen.

RAHASTON SÄÄNNÖT

Päivitetty Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen kokouksessa 30.11.2012.

1 § Rahaston nimi on JCI Finland Foundation. Rahasto kuuluu omakatteisena ja määrätarkoitukseen osoitettuna rahastona Suomen Nuorkauppakamarit ry:lle.

2 § Rahaston pääoma muodostuu rahastoon tehdyistä lahjoituksista ja pääomalle kertyvästä tuotosta. Rahaston pääomaa on hoidettava huolellisesti pääoman säilyttävällä ja tuloa tuottavalla tavalla. Rahaston varat on pidettävä erillään Suomen Nuorkauppakamarit ry:n muista varoista. Rahastosta pidetään erillistä tiliä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kirjanpidon yhteydessä ja se esitetään Suomen Nuorkauppakamarit ry:n tilinpäätöksessä ja sen liitetiedoissa erillisenä rahastona kulloinkin voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Rahaston hallinnoinnista vastaavat Suomen Nuorkauppakamarit ry:n talousjohtaja, kamaritukipäällikkö ja vastuullinen EVP. Hallinnoinnista vastaavat raportoivat säännöllisesti rahaston asioista Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitukselle.

3 § Rahaston tarkoituksena on tukea Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistyksiä (kamareita), joille voidaan perustellun hakemuksen perusteella myöntää rahastosta taloudellista avustusta ennalta määriteltävään tarkoitukseen, joka on linjassaan SNKK:n strategisten painopistealueiden kanssa. Tukea voidaan myöntää myös uusien kamarien perustamiseen. Rahastosta tehtävien avustusten myöntämisestä ja myöntämättä jättämisestä sekä myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksesta, määrästä ja muista mahdollista erityismääräyksistä / -ehdoista päättää Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus kamaritukipäällikön esityksestä. Tuen saannin edellytyksenä on, että jäsenyhdistys toimittaa kamarituelle kirjallisen projektisuunnitelman, joka sisältää talousarvion ja toteutuksen aikataulun. Lisäksi jäsenyhdistys on velvollinen toimittamaan kirjallisen selvityksen varojen käytöstä projektin jälkeen. Tuen maksaminen suoritetaan vasta projektin toteuttamisen jälkeen, ellei siitä erikseen ole sovittu muuta toimintamallia. SNKK:lla on oikeus periä maksettu avustus takaisin jäsenyhdistykseltä, mikäli projektia ei toteuteta ja/ tai tarvittavat selvitykset jää toimittamatta.

4 § Rahastoon voivat tehdä lahjoituksia Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistysten entiset ja nykyiset henkilöjäsenet sekä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen päätöksellä muutkin tahot. Yksittäisen rahastoon tehtävän lahjoituksen suuruus on neljäsataa (400) euroa. Osoituksena rahastoon tehdystä lahjoituksesta lahjoittajalle myönnetään kunniakirja ja rahaston nimikkopinssi. Lahjoittajista pidetään erillistä rekisteriä. Lahjoittajalla on elinikäinen oikeus osallistua Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallisiin kokouksiin yhtäläisin ehdoin Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenten kanssa.

5 § Mikäli rahaston tarkoitusta ei voida enää toteuttaa tai rahaston varat ovat loppuneet eikä rahaston ylläpitämistä voida enää pitää tarkoituksenmukaisena, voidaan rahasto lopettaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen päätöksellä 2/3 -enemmistöllä. Samalla on päätettävä mahdollisten rahastossa jäljelle olevien varojen käyttämisestä rahaston tarkoitusta vastaavalla tavalla.

6 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen 2/3-enemmistöpäätöksellä.