N

Vahvan pohjan yhteiskuntavastuulle Suomen Nuorkauppakamareissa luo YK:n Global Compact -aloite, jonka yhdistys allekirjoitti keväällä 2012. Aloitteessa pyydetään yrityksiä ja yhteisöjä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään keskeisimpiä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Suomen Nuorkauppamarit pyrkii levittämään Global Compactin periaatteita osaksi pk-sektorin johtamista. Tietoisuutta lisätään jäsenistön kautta sekä kansallisten projektien ja koulutusten myötä.

Global Compact koostuu 10 periaatteesta:

Ihmisoikeudet

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus

Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Virallisilta sivuilta voit lukea Global compactista lisää englanniksi: www.unglobalcompact.org