Lär känna oss! Vi                  vill ha dig!

Klicka dig med
Är du intresserad av att utveckla arbetslivsfärdigheter, hitta nya vänner, bygga nätverk och liva upp din hemstad?

Läs nedan vad våra medlemmar har fått från sitt medlemskap

“Juniorhandelskammarverksamheten betyder lite olika för oss alla. För mig har det varit nya lärdomar, utveckling, att utmana mig själv, misslyckas och att hitta min egen väg. Framför allt har det varit att finna nya vänner för livet.” 

Johanna Lainio, JCI Rauma 

“Jag började som provmedlem i Juniorhandelskammaren i november 2019, då mitt yngsta barn var 4 månader. Under min moderskapsledighet ville jag ha en utvecklande hobby, som även stöder min karriär, för jag visste att ett byte av arbetsplats var på kommande efter föräldraledigheten.  

Coronan slog till under mitt år som provmedlem och planerna ändrades mycket. Jag hade ändå möjligheten att delta i intressanta projekt och jag förälskade mig i Juniorhandelskammarens gemenskap, samt i det hur många möjligheter det finns. 

Jag fick flera möjligheter och i oktober 2020 valdes jag som medlem, och jag valdes också till styrelsen. Det har varit fint att få förtroende och att visa att man är värd förtroendet. Utvecklingsmöjligheterna är så stora som du i Juniorhandelskammaren är redo att ta emot.” 

Eveliina Laaksonen, JCI Pori 

“Juniorhandelskammarverksamheten har hämtat betydelse, inspirerande aktiviteter och nya nära vänner. Medlemmarna är garanterat inspirerande, öppna och aktiva typer, och med dem flyger idéerna och nya projekt så gott som föds av sig själv! För mig är förvekligande av samhällsprojekt viktiga, som till exempel Julträdet. Jag har under min snart 6-åriga kammarkarriär fått delta i flera lyckade projekt med fantastiska teammedarbetare! Och på köpet kommer kammarens utmärkta utbildningar, evenemang, jippon och nätverkande… Jag är verkligen nöjd att jag i tiderna gick med i verksamheten, kom du också!”  

Doris Tuohimaa, JCI Central Park 

”Jag sökte 2017 som provmedlem till Tammerkosken Nuorkauppakamari. Innan jag sökte så berättade min vän att det finns möjligheter till nätverkande, lära känna nya människor och utveckla sin ledarskapsförmåga. Nu närmare fem år senare har jag berikats med mer än vad jag kunde tänka mig. Medlemskapet har boostat min egen företagarstig och har hämtat kundförhållanden. Efter att jag blivit medlem gick jag genast med i kammarens styrelse och har till och med varit kammarens ordförande. Juniorhandelskammaren har varit en fin resa för självkännedom, utvecklande av ledarskapsförmåga och arbetslivskunskaper.”  

Markus Koskinen, JCI Tammerkoski 

”Orsakerna till att jag gick med i juniorhandelskammaren var att jag jobbade en del utomlands och via den vägen blev intresserad av internationell verksamhet. Nu sju år senare kan jag konstatera, att jag på den här fronten har fått mycket mer än vad jag kunde önska mig. Genom juniorhandelskammaren har jag fått bland annat arrangera flera internationella evenemang och seminarier, delta i JCI Europes some-teamets verksamhet, följa en MEP i Bryssel under en vecka, besöka Balis enda vinfabrik, lärt mig businesskultur med Gangnams juniorhandelskammare i Seoul samt förverkliga företagsverksamhet för Europas juniorhandelskammaren med medlemmar från mer än 10 länder. I sin helhet kan jag konstatera, att med hundratals nya vänner och genom erfarenheter, har juniorhandelskammaren ändrat min världssyn samt fått mig att inse betydelsen att bygga förtroende i all internationell verksamhet.” 

Miika Kostamo, JCI Vihti 

Samarbeta för samhälle och ledarskap