Historian ensimmäinen johtajuusbarometri on julkaistu!

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa asuvat alle 40-vuotiaat aikuiset toivovat, että tulevaisuudessa johtamiskulttuuri muuttuu ihmisläheisemmäksi, monimuotoisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi.

Johtajuusbarometri-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää milleniaalien ja sitä nuorempien keskuudessa, millaisena johtajuus koetaan yrityksissä tällä hetkellä, millaista johtajuutta nuoret kaipaavat sekä etsiä hiljaisia signaaleita siitä, millaisilla johtamis- ja organisaatiomalleilla suomalaiset yritykset voivat menestyä globaalisti tulevaisuudessa. Johtajuusbarometrin toteuttivat Suomen Nuorkauppakamarit ry, TYÖ2030-ohjelma ja Työterveyslaitos. Johtajuusbarometriin vastasi 973 alle 40-vuotiasta aikuista.

Lataa johtajuusbarometri!

Saat Johtajuusbarometrin heti sähköpostiisi. Voit samalla tilata myös Huomisen Johtajuus -uutiskirjeen, joka lähetetään sinulle muutama kerta vuodessa. Uutiskirje käsittelee johtajuuteen liityviä aiheita sekä muita Suomen Nuorkauppakamareiden yhteiskunnallisia hankkeita. Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa.Haluatko samalla tilata Huomisen Johtajuus -uutiskirjeen?
 

Mikä on johtajuuden vaikutus työelämään?

Työpaikkaa vaihdetaan niin uralla etenemisen kuin huonon johtajuudenkin takia.

Johtajuusbarometrin mukaan 36 % vastaajista harkitsi työpaikan vaihtoa. Eniten kuormitusta toivat huonosti johdetut organisaatiot. Huonoa johtamista olivat kohdanneet työurallaan lähes kaikki eli 90 % vastaajista. Huonosta johtajuudesta johtuvia negatiivisia työhyvinvointivaikutuksia oli kokenut 64 % vastaajista. Suurimmiksi syiksi huonon johtamisen kokemuksiin nousivat johtajan osaamattomuus, ongelmat vuorovaikutuksessa, resurssien epätasainen jakautuminen sekä palkkioiden ja työpanoksen epäsuhta.

”Paremmalla johtajuudella saadaan aikaan enemmän hyvinvointia ihmisille, mikä näkyy parempana työhyvinvointina ja yritysten parempana kannattavuutena. Huonon johtajuuden kustannus voi olla hirvittävä sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmast,” sanoo Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen puheenjohtaja Mari Männistö.

Suomessa kaivataan muutosta johtajuuteen.

Vain viidesosa vastaajista oli tyytyväisiä siihen, miten johtajuus suomalaisessa työelämässä tällä hetkellä ymmärretään. Tulevaisuudessa johtajalta kaivataan muutosjohtamisen kykyä, ja vastuullisuuden merkitys korostuu. Tulevaisuudessa johtajuutta muokkaavia voimia ovat muun muassa työn paikkariippumattomuus, digitalisaatio, vastuullisuus ja työn merkityksellisyys.

”Kuinka voisimme tehdä päätöksiä työelämän tulevaisuuteen liittyen, jos emme tiedä mitä nuoret –tulevaisuuden johtajat – ajattelevat? TYÖ2030 -ohjelmassa haluamme yhdessä nuorten kanssa edistää hyvinvointia lisäävää johtajuutta, joka tukee meitä työn murroksessa ja siihen liittyvissä uudistamistarpeissa. Johtajuusbarometri on hieno mahdollisuus tukea johtajuuteen liittyvää moniäänistä keskustelua sekä seurata siihen liittyvää muutosta,” kertoo TYÖ2030:n ohjelmajohtaja Sanna Kulmala.