JCI Koodi

Suomen Nuorkauppakamareiden JCI Koodi on ohjekokonaisuus, joka sisältää:

  • eettisen ohjeistuksen
  • häirintäyhdyshenkilötoiminnan kuvauksen
  • toimintaohjeen häirintätilanteisiin

JCI Koodi määrittelee Suomen Nuorkauppakamarien toiminnan kannalta keskeiset asiat eettisessä ohjeessa ja se kuvastaa nuorkauppakamarin arvomaailmaa.

Panostamme siihen, että jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi nuorkauppakamaritoiminnassa, minkä vuoksi olemme luoneet ohjeen myös häirintäyhdyshenkilötoiminnalle sekä toimintaohjeen kuinka toimia häirintätilanteissa.

JCI Koodi koskee koko Suomen Nuorkauppakamareiden jäsenistöä, johon luetaan mukaan koejäsenet, jäsenet, kunniajäsenet, senaattorit, JCI Finland Foundation lahjoittajat sekä avecit. Tässä ohjeessä häirinnällä tarkoitetaan yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää, häirintää sekä yleisesti toiseen henkilöön kohdistuvaa epäasiallista käytöstä.

TUTUSTU JCIKOODIIN TÄSTÄ

Häirintäyhdyshenkilöt

Vuonna 2024 häirintäyhdyshenkilöinä toimivat aluejohtajat ja aluesenaattorit sekä senaatin puheenjohtaja. Mikäli haluat olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön, voit itse valita keneen heistä olet yhteydessä alueestasi riippumatta.

 

 

A-alue:

Viktor Andersson viktor.andersson@jci.fi

Henna Kaariluoto henna.kaariluoto@suomensenaatti.fi

B-alue:

Pauliina Kostiainen pauliina.kostiainen@jci.fi

Jani Sund jani.sund@suomensenaatti.fi

C-alue:

Juho Hietala  juho.hietala@jci.fi

Mia Pohjanheimo mia.pohjanheimo@suomensenaatti.fi

D-alue:

Henna Määttä henna.maatta@jci.fi

Maria Sippala maria.sippala@suomensenaatti.fi