Tule mukaan rakentamaan huomisen johtajuutta!

Suomen Nuorkauppakamarit on edelläkävijöiden kasvualusta, joka haluaa viedä jäseniään ja yhteiskuntaa kohti parempaa johtajuutta ja vastuullisia tekoja.

Päämääränämme on olla rohkea johtajuuden uudistaja, yhdessä ja aktiivisesti.

 

Huomisen johtajuus

Huomisen johtajuus on kärkiteemojamme. Nuorkauppakamarilaisina haluamme olla määrittämässä sitä, mitä johtajuus on tulevaisuudessa. Tässä hyödynnämme myös järjestömme kansainvälistä aspektia. Nuorkauppakamari tarjoaa jäsenilleen useita konkreettisia johtajuuskokemuksia aina yksilötasolta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja johtajuuteen. Huomisen johtajuudessa on otettava huomioon mm. alati muuttuva toimintaympäristö, uudet kehittyvät työvälineet, työväestön odotukset ja markkinoiden kilpailukyky.
#huomisenjohtajuus

Vaikuttavat projektit

Nuorkauppakamaritoiminnan ytimessä olevat vastuulliset teot ja aktiivisuus tulevat näkyviksi vaikuttavien projektien kautta. Nuorkauppakamaritoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa pysyvää positiivista ongelmanratkaisua, ei pelkästään väliaikaisen oireen hoitoa. Tästä syystä hyväntekeväisyys ei kuulu Nuorkauppakamaritoiminnan perustehtävään. Vaikuttavat projektit mahdollistavat nuorkauppakamarissa uusien toimintatapojen ja -mallien omaksumista sekä kestävän kehityksen ja bisneksen yhdistämistä.

Aktiiviset verkostot

Nuorkauppakamaritoiminnan tunnettuus ja näkyväksi tekeminen linkittyvät vahvasti aktiivisiin verkostoihin. Visiossamme on sana ”yhdessä” tarkoituksella. Haluamme olla uudistamassa johtajuutta yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Se edellyttää suunnitelmallista verkostojen johtamista ja selkeitä valintoja, missä sidosryhmissä meidän tulee olla mukana aktiivisena osapuolena. Vahvat strategiset yhteistyökumppanuudet on meille yksi merkittävä tavoite. Verkostoista löytyy myös kumppanuuksia eri toimintojen eri vaiheisiin.

Yksilön kehittyminen

Järjestömme tärkein voimavara on jäsenet. Haluamme pitää huolta, että nuorkauppakamarilaiset pääsevät kehittymään yksilöinä. Se mahdollistaa vaikuttamisen laajemmin yhteisöissämme, niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Järjestömme toimii kasvualustana ja sen tarjoamien mahdollisuuksien on oltava selkeitä ja vuorovaikutuksessa yksilön työelämä- sekä urasuunnitelmiin. Nuorkauppakamaritoiminta mahdollistaa jäsenilleen sosiaalisten, viestinnällisten ja verkostoitumistaitojen kehittämisen.

Vahva ja tunnettu brändi

Aktiivisten verkostojen luominen, vaikuttavien projektien toteuttaminen, huomisen johtajuuden määrittäminen ja yksilön kehittyminen tarvitsevat vahvaa ja tunnistettavaa brändiä. Vaikuttava viestintä, suunnitelmallisuus ja ydinviestimme hiominen ovat avainasemassa, jotta tunnettuumme kasvaa. Tahtotilamme on kasvattaa kysyntää meidän suuntaan.

Lue lisää strategiastamme täältä.