Vastuu tulevaisuudesta

Kestävä kehitys sisältää vastuun taloudellisen sekä ihmillisten resurssien ja myös elinympäristön kehityksestä. Vastuu näistä on meillä jokaisella. Siksi yksilön vastuun merkitys on yhteiskuntavastuun toteutumisen kannalta merkittävä.

Suomen Nuorkauppakamarit pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että löydämme verkostojemme kanssa yhteisiä malleja ja rakennamme ilmapiiriä, jossa yrityksiä kannustetaan kasvamaan sekä yksilöitä ja yhteisöjä menestymään.

Levitämme yhteiskuntavastuun näkökulmia sekä YK:n Global Compactin periaatteita myös osaksi pk-sektorin johtamista. Ympäristöä tulevaisuuden sukupolville säästävät projektit ovat osa toimintaamme. Paikalliset nuorkauppakamarit kantavat yhteiskuntavastuutaan arvioimalla ympäröivää elinympäristöään ja elinkeinoelämää ja tekemällä projekteja paikallisiin tärkeisiin kehityskohteisiin keskittyen.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n toiminta yhteiskuntavastuun edistäjänä: