Koulutukset

Työelämä on murroksessa ja se luo painetta jatkuvalle itsensä kehittämiselle. Nuorkauppakamarissa tämä onnistuu ja jäsenenä on mahdollisuus hankkia sellaisia työelämätaitoja, joista ei muualla pääse kouluttautumaan. Koulutuksia on sekä paikallisesti kamaritasolla, kansallisesti kokousviikonloppuina että kansainvälisesti.

Suomen Nuorkauppakamarit on kehittänyt koulutuksia tukemaan erilaisten taitojen kehittämistä sekä nuorkauppakamaritoimintaan perinteisesti kuuluvien puhe- ja debatointitaitojen oppimiseksi. SNKK:n koulutuksista saatavista tiedoista ja taidoista on hyötyä laajalti myös työelämässä.

Koulutuksemme tukevat muun muassa eri alojen esimiehiä, asiantuntijoita, myyjiä ja yrittäjiä selkeään ja vakuuttavaan ulosantiin. Koulutukset myös kehittävät projektinhallinta- ja johtamisosaamista sekä kasvattavat strategista ajattelua. Kouluttajille suunnattu koulutus lisää ymmärrystä erilaisista oppimistyyleistä sekä tietenkin auttaa laatimaan parempia esityksiä.

Kouluttautuminen ja kouluttajana toimiminen ovat erinomaisia tapoja verkostoitua ja oppia myös itse osallistujilta keskustelun kautta. Kouluttajana kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu nuorkauppakamarissa osallistumalla kouluttajapolun tarjoamiin koulutuksiin sekä toimimalla kouluttajana erilaisissa koulutuksissa.

Kun tulet mukaan, pääset kouluttamaan itseäsi