N

Kansainväliset koulutukset

Strategy Academy by JCI Finland

Suomen Nuorkauppakamarit järjestää ensimmäisen kansainvälisen Strategy Academy – koulutuksen 17.-19.8.2018 Kuusamossa.

Strategy Academy on kansainvälinen koulutusviikonloppu, joka on tarkoitettu ensisijaisesti nuorkauppakamarilaisille, jotka toimivat kansallisella tasolla, tähtäävät sen tason tehtäviin tai ovat muutoin mukana kansallisessa strategiaprosessissa. Koulutukseen voivat osallistua myös jäsenet, jotka toimivat aluetasolla tai ovat kiinnostuneet strategiaprosessista nuorkauppakamarissa sekä työelämässä.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään strategiatyön merkitys, osallistava strategiaprosessi, strategiasta viestintä, strategiatyöhön motivointi, strategian johtaminen ja jalkauttaminen, strategian mittarit ja niiden seuranta.

Tapahtuman sivuille tästä.

International Business Skills Academy by JCI Finland

Tulevaisuuden työelämässä kansainväliset taidot ovat yhä tärkeämpiä. Vuonna 2018 lanseerataan uusi alusta kv-taitojen kehittämiselle. International Business Skills Academy by JCI Finland eli Kansainvälisyysakatemia koostuu eri moduuleista, jotka muodostavat yhteensä 22 tunnin englanninkielisen koulutus-, yritysvierailu- ja workshop-kokonaisuuden. Osa moduuleista on avoimia kaikille halukkaille, osassa osallistujamäärä on rajoitettu ja akatemialaiset (tai sinne hakeneet) ovat etusijalla.

Lisätietoja Agneta Wackström (International Business Skills Academy Director 2018), agneta.wackstrom@jci.fi

European Academy

European Academy on paikallisen nuorkauppakamarin puheenjohtajuutta suunnitteleville tarkoitettu johtajuuskoulutus, joka järjestetään vuosittain elokuussa Ruotsissa. Koulutus tarjoaa osallistujilleen näkökulmia johtajuuteen niin yksilönä, tiimin johtajana kuin tiimin jäsenenä.

Suomi voi lähettää European Academyyn vähintään 5 osallistujaa, jotka SNKK:n hallitus valitsee hakemusten perusteella. Hakuaika vaihtelee hiukan vuosittain, mutta sijoittuu yleensä helmi-huhtikuuhun. Hausta lisätietoja antaa kehitysjohtaja, koulutus.

Hakijalta edellytetään hakeutumista kamarinsa puheenjohtajaksi tulevana vuonna sekä valintakriteereinä käytetään seuraavia asioita:

Hakija

 • ollut jäsenenä vähintään kaksi vuotta,
 • on halukas olemaan jäsen vähintään kolmen seuraavan vuoden ajan,
 • on enintään 33-vuotias,
 • on suorittanut JCI Achieve ja JCI Impact -koulutukset,
 • ilmaisee selkeästi motivaatiota nousujohteiseen JC-uraan
 • hallitsee englanninkielen sujuvasti.

Tapahtuman sivuille tästä.

Nordic Academy

Nordic Academy on Pohjoismaiden ja Baltian nuorkauppakamarilaisille suunnattu koulutus, jossa kehitetään omia johtamistaitoja, strategista ajattelua sekä ymmärrystä tiimien toimimisesta.  Nordic Academyn järjestää vuorovuosin jokin Nordic Groupin jäsenmaa ja ajankohta on yleensä elokuussa.  Suomi voi lähettää Nordic Academyyn 3-5 osallistujaa, jotka SNKK:n hallitus valitsee hakemusten perusteella. Hakuaika vaihtelee hiukan vuosittain, mutta sijoittuu yleensä huhti-toukokuuhun. Hausta lisätietoja antaa kehitysjohtaja, koulutus.

Hakijalta edellytetään, että hän on hakeutumassa kansalliseen virkaan seuraavalle vuodelle. Tämän lisäksi valintakriteereinä käytetään seuraavia asioita:

Hakija

 • on toiminut paikallisen nuorkauppakamarin puheenjohtajana tai Keskusliiton virkailijana,
 • on enintään 35-vuotias,
 • ollut jäsen vähintään kolme vuotta,
 • on suorittanut Vakuuta ja Vaikuta, JCI Presenter tai vastaavan koulutuksen,
 • on osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin,
 • on motivoitunut nousujohteiseen JC-uraan ja
 • hallitsee englanninkielentaidon sujuvasti

Vuoden 2018 Nordic Academyn verkkosivuille pääset tästä.

COacademy

COacademy eli Congress Organizing Academy on tarkoitettu kansallisten ja kansainvälisten kokousten sekä muiden suurten tapahtumien järjestäjille. Koulutus järjestetään vuosittain maaliskuussa Virossa ja on avoin kaikille nuorkauppakamarilaisille. SNKK tukee yleensä kahta lähtijää rahallisesti, etusijalla ovat kansallisten kokousten projektitiimeihin kuuluvat henkilöt.

COacademyn tavoitteena on antaa osallistujille taitoja, joiden avulla järjestetään ensiluokkaisen upeita tapahtumia. Ohjelmassa pureudutaan mm. seuraaviin aiheisiin:

 • itsensä johtaminen
 • tiimin motivointi
 • neuvottelutaidot ja yhteistyökumppanineuvottelut
 • delegointitaidot
 • järjestelyiden ja aikataulujen hallinta
 • ajanhallinta

Tapahtuman sivuille tästä.

JCI:n koulutukset

Kansainvälinen kattojärjestömme JCI kehittää ja ylläpitää omia koulutuksiaan. Koulutukset ovat maailmanlaajuisesti samansisältöisiä ja liittyvät mm. JCI:n toiminnan tarkoitukseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, viestintään ja johtamiseen. Koulutuksia voi järjestää myös paikallisen nuorkauppakamarin toimesta, osasta koulutuksia on olemassa myös suomenkielinen versio.

Lisätietoja löydät täältä (vaatii sisäänkirjautumisen). Lisätietoja JCI:n koulutuksista voit myös kysyä kansalliselta koulutuspäälliköltä tai aluekoulutuspäälliköltä.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

,