N

Kansainväliset koulutukset

Kansainvälisissä koulutuksissa koulutuskielenä on englanti.

JCI-Akatemiat

Suomella on kolmen osallistujan kiintiö European Academyyn ja Nordic Academyyn. Molemmat akatemiat ovat erittäin arvostettuja ja korkeatasoisia. Laadun takaavat kokeneet kansainväliset kouluttajat sekä tasokkaat järjestelyt. Tarkemmat valintakriteerit ja lisätietoja akatemioista löydät jäsensivuiltamme.

European Academy

European Academy järjestetään vuosittain elokuussa Ruotsissa. Hakijalta edellytetään hakeutumista kamarinsa puheenjohtajaksi tulevana vuonna sekä valintakriteereinä käytetään seuraavia asioita:

 • hakija on paikallisen nuorkauppakamarin DP (valittu) ja/tai PRES 2017-ehdokas (mutta ei entinen puheenjohtaja),
 • ollut jäsen vähintään kaksi vuotta,
 • tulee olemaan jäsen vähintään kolmen seuraavan vuoden ajan,
 • on enintään 33-vuotias,
 • on suorittanut Vakuuta & Vaikuta, JCI Presenter tai vastaavan koulutuksen
 • on osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin
 • on motivoitunut nousujohteiseen JC-uraan,
 • hallitsee englanninkielentaidon sujuvasti.

Vuoden 2014 European Academyn osallistuja Niina Härkönen Kotkan kamarista kuvaa tapahtumaa seuraavasti:

”EA on paras jci kokemukseni tähän mennessä, uskomatonta koulutusta johtamisesta ja tiimiytymisestä. Koulutuksessa luodaan elinikäiset verkostot ja ystävyydet. Paras ystäväni löytyi EA:sta, on helppo tutustua kun on saman henkisiä ihmisiä ympärillä. EA antaa parhaat eväät puheenjohtajavuodelle sekä mieletöntä nostatusta JCI toimintaan. Suosittelen 110%:sti kaikille!”

Tapahtuman sivuille tästä

Nordic Academy

Nordic Academy on Pohjoismaiden ja Baltian nuorkauppakamarilaisille suunnattu koulutus, jossa kehitetään johtamistaitoja, strategista suunnittelua, omien vahvuuksien löytämistä ja työskentelemistä ryhmissä. Nordic Academyn järjestetää vuorovuosin jokin Nordic Groupin jäsenmaa . Hakijalta edellytetään, että hän on toiminut kamarinsa puheenjohtajana tai kansallisena toimihenkilönä ja on hakeutumassa kansalliseen virkaan seuraavana vuonna sekä mahdollisesti jopa kansainvälisiin tehtäviin.
Valintakriteereinä käytetään seuraavia asioita:

 • hakija pyrkii Keskusliiton virkaan seuraavalle vuodelle
 • on toiminut paikallisen nuorkauppakamarin puheenjohtajana tai Keskusliiton virkailijana
 • on enintään 35-vuotias,
 • ollut jäsen vähintään kolme vuotta,
 • on suorittanut Vakuuta & Vaikuta, JCI Presenter tai vastaavan koulutuksen
 • on osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin
 • on motivoitunut nousujohteiseen JC-uraan
 • hallitsee englanninkielentaidon sujuvasti

COC-Academy

COC-lyhenne tulee sanoista Congress Organizing Committee, eli koulutus on tarkoitettu kansallisten kokousten ja muiden suurten tapahtumien järjestäjille. Koulutus järjestetään vuosittain maaliskuussa ja se järjestetään Roostassa 6.-11.3.2017. Tavoitteena on oppia ja harjoitella taitoja, joiden avulla järjestetään ensiluokkaisen upeita tapahtumia! Ohjelmassa pureudutaan mm. seuraaviin:

 • itsensä johtaminen
 • tiimin motivointitaidot
 • yhteistyökumppanineuvottelutekniikat
 • järjestelyjen aikatauluttaminen ja valmistelu
 • keskittyminen oikeisiin asioihin
 • projektin vetämisen hauskuus

Lisätietoja tapahtuman sivuilta http://cocacademy.org/

JCI Impact

JCI Impact on tarkoitetu jäsenille, jotka haluavat vaikuttaa aktiivisesti olla tekemässä positiivista muutosta yhteiskuntaan. Kurssi käsittelee aktiivisen kansalaisen –käsitettä (Active Citizenship), yhteiskunnan tarpeiden analysointia, ongelmien todellisten syiden löytämistä  sekä niitä projekteja, joita paikallisyhdistykset voivat toteuttaa kumppaneidensa kanssa saadakseen aikaan kestävää ja myönteistä kehitystä omassa toimintaympäristössään.

JCI Achieve

Koulutus tarjoaa hyvät eväät toteuttaa kamareissa strategianmukaista ja vaikuttavaa toimintaa. JCI Achieve lisää jäsenten ymmärrystä nuorkauppakamaritoiminnasta, sen arvoista ja periaatteista. Koulutus tukee kamareiden omaa strategiaprosessia ja ohjaa pohtimaan kamarin olemassaolon tarkoitusta ja perustehtävää.

JCI Admin

Koulutus keskittyy paikallisyhdistysten johtamiseen ja on suunnattu kaikille oman kamarin hallitukseen tai muihin paikallisen tason johtotehtäviin pyrkiville jäsenille. Koulutuksessa käsitellään hallituksen rakennetta, paikallisyhdistyksen hallintoa sekä vastuuta kehittymismahdollisuuksien tarjoajana jäsenille, jotta vaikuttaminen ympäriöivään yhteiskuntaan mahdollistuu.

Networking

Koulutus auttaa sinua muuntamaan henkilökohtaiset kontaktisi pitkäkestoisiksi, luottamuksellisiksi ja hyödyllisiksi yhteistyösuhteiksi. Koulutuksessa käsitellään verkotoitumisen periaatteita ja käytäntöjä:

 • kuinka tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia ollessaan yhteydessä ihmisten kanssa
 • mitä tehdä tapaamisen jälkeen tuottaakseen uudelle tuttavalle lisäarvoa
 • kuinka hyödyntää JCI:n tapahtumia verkoston rakentamisessa tulevaisuutta ajatellen

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

,