N

Kotimaiset koulutukset

Suomen Nuorkauppakamarit on kehittänyt koulutuksia tukemaan erilaisten taitojen kehittämistä sekä oppimaan nuorkauppakamaritoimintaan perinteisesti kuuluvia puhe- ja debatointitaitoja. SNKK:n koulutuksista saatavista taidoista ja tiedoista on hyötyä laajalti myös työelämässä.

Koulutuksemme tukevat mm. esimiehiä, asiantuntijoita, myyjiä ja yrittäjiä selkeään ja vakuuttavaan ulosantiin, kehittävät projektinhallinta- ja johtamisosaamista sekä kasvattavat strategista ajattelua. Kouluttajille suunnattu koulutus lisää ymmärrystä erilaisista oppimistyyleistä sekä tietenkin auttaa laatimaan parempia esityksiä.

Kouluttautuminen ja kouluttajana toimiminen ovat erinomaisia tapoja verkostoitua ja myös oppia osallistujilta keskustelun kautta. Kouluttajana kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu nuorkauppakamarissa osallistumalla kouluttajapolun tarjoamiin koulutuksiin sekä toimimalla kouluttajana erilaisissa koulutuksissa.

Lue lisää SNKK:n koulutuksista ja kouluttajana toimimisesta Koulutusoppaasta

Kouluttaja-akatemia

Haemme nyt osallistujia Kouluttaja-akatemiaan! Ilmoittaudu 3.1.2020 mennessä. Lisätietoja täältä.

Kouluttajapolku

Kouluttajapolku koostuu viidestä koulutuksesta. Kouluttajapolkumalli ei vaadi etenemään tietyssä järjestyksessä.

Vakuuta ja vaikuta (1 päivä)

Vakuuta ja vaikuta -koulutus antaa eväitä esitykseen valmistautumiseen sekä esitystilanteeseen ja näitä taitoja voit käyttää nuorkauppakamariharrastuksen lisäksi työelämässä. Vakuuta ja vaikuta –koulutuksessa opitaan ja kehitytään niin teorian kuin tekemisen kautta. Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omia esiintymistaitojaan.

Kehity Kouluttajana (2 päivää)

Kehity kouluttaja -koulutuksessa tutustut aikuiseen oppijana ja erilaisiin oppimistyyleihin ja oppimismenetelmiin. Pääset pohtimaan, millainen on hyvä kouluttaja ja millaisia taitoja sinulla on kouluttajana sekä miten huomioida ryhmädynamiikkaa kouluttajana. Saat koulutuksesta pohjaa kouluttajataitojesi tuotteistamiselle.

Kehity kouluttajana -koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omia kouluttajataitojaan, olipa sitten kyse harrastustoiminnasta tai työelämästä. Koulutuksessa opitaan teorian ja käytännön harjoitteiden kautta.

Koulutuksen suunnittelu (1/2 päivää)

Koulutuksen suunnittelu -koulutuksessa opitaan rakentamaan koulutuksen sisältöä ja tavoitteita suunnitelmallisesti erilaisten työkalujen avulla. Lisäksi tutustutaan palautteen keräämiseen ja sen hyödyntämiseen koulutusten kehittämisessä.

Koulutuksen suunnittelu on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tuottaa laadukkaista ja hyvin rakennettuja koulutuksia harrastustoiminnan ja työelämän tarpeisiin.

Esitystekniikka (2h)

Esitystekniikka koulutuksessa opit miten esityksen visualisointi vaikuttaa viestin ymmärtämiseen ja millaisia ovat visuaalisesti toimivat esitykset. Koulutuksessa tutustutaan fonttien, värien, kuvien ja videon käytön mahdollisuuksiin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää taitojaan luoda visuaalisia ja mieleenpainuvia esityksiä.

Koulutuksen markkinointi (2h)

Koulutuksen markkinointi -koulutuksessa opit kiteyttämään koulutuksesi hyödyt sekä valitsemaan oikean viestin markkinoidaksesi koulutustasi valitsemallasi kohderyhmälle tehokkaasti.

Projektikoulutukset

Nuorkauppakamarissa projektityöskentelyä opitaan kouluttautumalla, mutta myös projekteissa työskentelemisen kautta. Jos projektityö kiinnostaa, voit olla yhteydessä oman nuorkauppakamarisi hallituksen projektivastaavaan (yleisimmin titteli on lyhenteeltään LOM).

Ideasta projektiksi

Koulutuksessa keskitytään osallistujien projekti-ideoihin sekä kuinka ideoista muotoillaan toteutuskelpoisia projektikuvauksia. Koulutus pohjautuu JCI Active Citizenship -malliin ja auttaa osallistujaa hahmottamaan, miten tunnistaa ja vastata oman ympäristön haasteisiin projekteilla.

Project Management

Koulutuksessa opitaan projektityöskentelyn perusteita konkreettisten tekemisten kautta. Koulutuksessa käsitellään projektin johtamista, suunnittelua, toimeenpanoa ja arviointia. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Puhe- ja debattikoulutukset sekä kilpailut

Ihailetko ihmisiä, joille esiintyminen näyttää olevan helppoa? Helppous on yleensä vankan kokemuksen tulos. Harjoitus siis tekee mestarin myös tässäkin lajissa. Järjestämme vuosittain tähän liittyen jäsenistöllemme lukuisia mahdollisuuksia oppia paremmiksi esiintyjiksi.

Puhe- ja debattikoulutuksissa keskitytään esiintymistaitoihin sekä argumentointiin ja harjoitellaan erilaisten puheiden pitämistä. Koulutuksissa käydään myös läpi kilpailuihin osallistuminen ja niiden säännöt.

Puhe- tai debattikilpailuun osallistuminen on erittäin tehokas tapa kasvaa esiintyjänä. Puhekilpailussa mittelöidään keväisin ja debatissa syksyisin.

Kouluttajana nuorkauppakamarissa

SNKK:n tuottamiin koulutuksiin (näitä ovat mm. yllä mainitut) on olemassa tietyt ehdot joilla niitä voi kouluttaa. Kiinnostuksesta kouluttamiseen voi kertoa joko alueen koulutusvastaavalle (R-IND) tai kansalliselle koulutuspäällikölle (NO SD).

Kouluttajapolun koulutuksia voi kouluttaa, kun on suorittanut kouluttajapolun kaikki koulutukset ja suorittanut koulutuskohtaisen kouluttajaperehdytyksen. Erityisjärjestelystä (esim. tapauksissa, joissa kouluttajaksi haluavalla on vankka kokemus kouluttaja toimimisesta työelämästä), voidaan sopia muusta järjestelystä koulutustoiminnasta vastaavan kehitysjohtajan kanssa. Muita koulutuksia (mm. Puhe, Debatti, ja Ideasta projektiksi -koulutukset), pääset kouluttamaan suoritettuasi koulutuksen ja ilmoittaessasi koulutuspäällikölle kouluttamishalukkuutesi.

Jos sinulla on oma koulutuksesi, jota haluaisit nuorkauppakamaritoiminnan piirissä kouluttaa, voit olla suoraan yhteydessä paikallisiin nuorkauppakamareihin tai alueisiin ja tarjota koulutustasi.