N

Mitä mahdollisuuksia sinulla on oman kamarisi tarjonnan lisäksi? 

Listasimme sinua varten muutaman hyvän tärpin. Valitse näistä omaan buffetpöytääsi juuri sinua ja urakehitystäsi hyödyntäviä mahdollisuuksia. 

Muista seurata Teamsissa Suomen Nuorkauppakamareiden jäsenkanavaa.  Lisää vinkkejä tulossa varmasti vielä vuoden mittaan

KANSALLINEN PALKINTOTUOMARIHAKU VUODELLE 2020

Kansallisten palkintojen tuomarointiin on haluttu helpotusta, kun palkintohakemusmäärät ovat kasvaneet ja arviointi vie enemmän aikaa. Ratkaisuna on päädytty lisäämään palkintotuomareiden määrää alueellisesti.

Nyt haussa on huipputyyppejä palkintotuomareiksi jokaiselta alueelta kaksi. Alueet ovat jo hakua organisoineet aluepalkintotuomarihakujen yhteydessä. Mikäli olet jo kiinnostuksesi alueella ilmaissut, niin saan asiasta tiedon alueelta.

Palkintotuomarina on erinomainen mahdollisuus päästä tutustumaan alueiden tekemiseen palkintohakemusten näkökulmasta. Tehtäviin kuuluu mm. palkintohakemusten läpikäynti, arvostelu ja pisteytys annettujen kriteerien mukaan. Työ vaatii sitoutumista ja aikaa, mutta erityisesti hyvää arviointikykyä ja tuntemusta nuorkauppakamaritoiminnasta. Arviointiaika Kansallisissa palkintohakemuksissa alkaa 31.3.2020.

Palkinnot jaetaan Kansallisen vuosikokouksen palkintogaalassa Tampereella 18.4.2020.

Lähetä vapaamuotoinen sitova hakemuksesi sähköpostilla ti 31.12.2019 mennessä osoitteeseen sanni.kiviniemi@jci.fi.

Lisätiedot:
Sanni Kiviniemi / Kansallinen palkintopäällikkö
puhelin: 0503203014
#jcipalkinnot

TIIMIHAKUJA 

Apukäsiä tarvitaan Keskusliittovetoisissa tiimeissä. Auta lohkoa onnistumaanlaajenna omaa näkemystäsi ja osaamistasi ja hae lohkokohtaisiin tiimeihin 8.11.2019 mennessä! Päätöksen tiimien kokoonpanosta tekee valittu Keskusliitto 2020. 

KANSAINVÄLISYYSTIIMI – TEAM FINLANDIA 

Kiinnostaako sinua kansainvälisten asioiden parissa oppiminen ja verkostoituminenKansainvälisyystiimin eli JCI Team Finlandian tehtävä on mahdollistaa jäsenillemme onnistuneet kansainväliset kokemukset kotikansainvälistymisentwinninginkv-kokousten ja muiden kv-tapahtumien muodossa. JCI Team Finlandia vastaa kansainvälisten kokousten markkinoinnista, kotikansainvälisyydestä ja kansainvälisyyden edistämisestä Suomen Nuorkauppakamareissa sekä palvelee nuorkauppakamarilaisia kokousmatkoilla. Team Finlandiassa pääset luomaan kansainvälisyyttätoimimaan sen äänitorvena Suomen Nuorkauppakamareissa sekä oppimaan markkinoinnista ja myynnistäKansainvälisyystiimiä eli Team Finlandiaa johtaa SNKK:n kansainvälisyyspäällikkö apunaan aluekansainvälisyyspäällikötTarjolla on monta mielenkiintoista tehtävääjoihin tarvitsemme apua. 

Hae mukaan 8.11.2019 mennessä!

Lisätiedotjarkko.sipilainen@jci.fi / EVP INT 2020 

YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN TIIMIHAKU 2019 

Tällä lohkolla on tärkeä merkitys järjestömme tulevaisuuden rakentamisessa ja haluamme, että ensi vuonna tämä lohko näkyy ja kuuluu. Tekijöitä valitaan kansalliselle tasolle marraskuussa ja heitä on jo valittu alueellisille tasoille, mutta onnistuminen edellyttää enemmän muskeleita. Lähde siis mukaan kiehtovalle matkalle, jonka tarkoituksena on saada aikaan tuloksia, joista voimme olla ylpeitä. Alla alustavaa listaa tiimin paikoista ja voit myös jättää avoimen hakemuksen: 

 • Poliittisen vaikuttamisen edistäjä   
 • SDG-lähettiläs  
 • JCI Finland Foundation -lähettiläs
 • Kamarisparraamon priimusmoottori  
 • Kilpailutiimin myyntitykki  
 • Kansallisten kilpailuiden viestintäkoordinaattori  

Täytä hakulomake viim. 8.11.2019! 

Lisätiedotmikko.manninen@jci.fi / EVP COM 2020 

VIESTINTÄTIIMI 

Viestintätiimi koostuu viestintäjohtajasta, viestintäpäälliköstä, tietohallintopäälliköstä sekä alueiden tiedotusvastaavista ja tietohallitintovastaavista. Tiedottaminen, viestintä ja markkinointi on paljon muutakin ja tarvitsemme viestintätiimiin motivoituneita ja oppimishaluisia kamarilaisia eri postioihin. Olisitko sinä viestintätiimin rautainen tekijä vuonna 2020? 

Hakulomakkeesta löytyy lista positioista, joihin kaipaamme tekijöitä. Joihinkin näistä on jo esitetty kiinnostusta, mutta läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatteen mukaan, laitamme kaikki paikat esille. Tiimiin kaivataan mm. Meriitin päätoimittaja, Meriitin toimittajia/sisällöntuottajia, webmaster, graafinen suunnittelija , somegraafikko, kansallinen tiedottaja. 

Täytä hakulomake viim. 8.11.2019:  

 Lisätiedot raita.virranniemi@jci.fi / CCO 2020 

TALOUSTIIMI 

Talousjohtaja 2020 tarvitsee avukseen innostuneen taloustiimin kehittämään Keskusliiton ja kamareiden talousjohtamista sekä aktivoimaan ja tukemaan kamareiden rahastonhoitajia. Tiimiin haetaan kolmea henkilöä. 

Taloustiimin roolit ja tehtävät: 

 • 2 hlöä: TREAS-verkoston kokoaminen ja aktivoiminen sekä rahastonhoitajien auttaminen ja tukeminen.  
 • 1 hlö: Talousjohtajan apu operatiivisten tehtävien hoitamisessa ja Keskusliiton talousprosessien kehittäminen 

Jos koet intohimoa talousasioihin ja haluat olla mukana viemässä eteenpäin talousasioiden ilosanomaa, lähetä hakemuksesi taloustiimiin!  

Lisätiedotmari.viertola@jci.fi / CFO 2020 

Täytä hakemus viimeistään 8.11! 

AKATEMIAT 

Akatemiat ovat noin vuoden mittaisia projekteja, joihin valitaan hakemuksella 10-20 nuorkauppakamarin jäsentä suorittamaan koko akatemiaa. Tämän lisäksi akatemian tilaisuuksiin voi tilaisuudesta riippuen osallistua myös muita kamarilaisia. 

Akatemioiden sisältöjen rakentamisesta sekä vetämisestä vastaavat akatemioiden projektipäälliköt. Projektipäälliköillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimia itse kouluttajina tai puhujina akatemian tilaisuuksissa. 

Akatemiat koostuvat vuoden aikana järjestettävistä asiantuntijaluennoista, keskustelutilaisuuksista sekä mahdollisista etäohjaustilaisuuksista, joissa akatemioiden osallistujat työstävät akatemian osaamiskokonaisuuksia. 

Vuonna 2020 järjestetään neljä akatemiaa: Vaikuttaja-, Kouluttaja-, Viestintä- ja Finanssi-Akatemia. Lisätietoja ja hakemukset vetäjäksi: tanja-maria.hyppanen@jci.fi 

HAEMME OSALLISTUJIA KOULUTTAJA-AKATEMIAAN 2020

Kouluttaja-akatemia on vuoden pituinen projekti. Akatemiassa pääset hiomaan kouluttajataitojasi ja kehittämään omia koulutuksiasi. Akatemian tavoitteena on valmentaa osallistujista entistä parempia kouluttajia niin nuorkauppakamariin kuin työelämään. Akatemiassa pääset luomaan vähintään yhden oman koulutuksen itse valitsemastasi aiheesta.

Kouluttaja-Akatemia koostuu neljästä viikonlopusta, joihin hakijoiden odotetaan sitoutuvan. Ajankohdat päätetään pääkouluttajan ja valituksi tulleiden kesken. Tämän lisäksi viikonloppujen välillä on itsenäistä työskentelyä.

Seuraavien koulutusten suorittaminen katsotaan eduksi hakijalle

·         JCI Impact

·         JCI Achieve

·         Vakuuta ja vaikuta

·         Kehity kouluttajana

·         Koulutuksen suunnittelu

·         Esitystekniikka

·         Koulutuksen markkinointi

Jos koulutuksia ei ole suoritettu ennen akatemiaa, tulee ne suorittaa akatemiavuoden aikana.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sekä ajan tasalla oleva kantakorttisi (josta käy ilmi myös suoritetut koulutukset) kehitysjohtaja Juha Herrainsillalle 3.1.2020 mennessä sähköpostitse osoitteella juha.herrainsilta@jci.fi.

Valinnat osallistujista tehdään kehitysjohtajan, koulutuspäällikön ja pääkouluttajan toimesta.

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Juha Herrainsilta.

VAIKUTTAJA-AKATEMIA 2020 

Koulutus on suunnattu kaikille yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille Suomen nuorkauppakamarilaisille. Sen tarkoitus on lisätä suomalaisten nuorten aikuisten ymmärrystä ja valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, niin yksilönä kuin osana verkostoja ja järjestöjä.  Tapaamisia useamman kerran vuoden aikana.Tarkemman sisällön Vaikuttaja-Akatemiaan pääsee luomaan projektipäällikkö yhdessä yhteiskuntalohkon EVP: kanssa. Oppimiseen  liittyy myös vuosittain oppimistehtävä, jossa jäsennetään ja hyödynnetään tapaamisten ja koulutusten antia 

Kenelle: 
Jäsenille ja koejäsenille 

Kouluttajahaku DL 8.11.2019 
Osallistujahaku: haku aukeaa loppuvuodesta 

VIESTINTÄAKATEMIA 2020 

Viestintäakatemia on vuoden mittainen kokonaisuus, joka on suunnattu kaikille viestinnästä ja viestintätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille nuorkauppakamarilaisille. Viestinnän latinankielinen kantasana on communicare. Se tarkoittaa yhdessä tekemistä, jakamista, yhteistä. Akatemian keskiössä on kehittää taitoja sujuvampaan yhdessä tekemiseen. Viestintä on välittämistä. Toteutusmuotona ovat webinaarit sekä osatapahtumat eri kansallisten tapahtumien yhteydessä. 

Kenelle 
Jäsenille ja koejäsenille 

Kouluttajahaku DL 8.11.2019 
Osallistujahaku: haku aukeaa loppuvuodesta 

FINANSSI-AKATEMIA 2020 

Finanssi-Akatemia on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omaa talousosaamistaan. 

Koulutus toteutetaan mahdollisimman työelämälähtöisesti, jolloin sen tarkoitus on kehittää osallistujien työelämätietoja ja – taitoja talousosaamisen osalta. 

Koulutuksen sisältö koostuu kahdeksasta kokonaisuudesta, jotka ovat henkilökohtainen talous, työn tekeminen ja palkkaus, kirjanpito, tilinpäätös, arvopaperisijoittaminen, asuntosijoittaminen, sisäinen laskenta ja rahoitus. Verotus sisältyy jokaiseen osa-alueeseen. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti mm. webinaareilla, work shopeilla, tehtävillä, asiantuntijaluennoilla sekä kohdevierailuilla. 

Tarkempi koulutusten aikataulu sekä toteutus rakennetaan yhdessä projektipäällikön kanssa. 

Kenelle 
Jäsenille ja koejäsenille 

Kouluttajahaku DL 8.11.2019 
Osallistujahaku: haku aukeaa loppuvuodesta 

 *** 

JOHTAJUUSPOLUN SEKÄ PAIKALLISHALLITUKSILLE SUUNNATUT AKATEMIAT   

JOHTAJUUSAKATEMIA 2020  
22.-24.11.2019, Hotelli Korpilampi, Espoo  

 
Kenelle 
Puheenjohtajille ja/tai valmistautuville puheenjohtajille sekä aluevirkailijat 

Johtajuusakatemian tavoitteena on saada keinoja oman johtajuuden kehittämiseen, tiimijohtamiseen sekä strategian viemiseen käytäntöön. Johtajuusakatemiassa opitaan ihmisten johtamista, sitouttamista, motivaatiotekijöiden löytämistä sekä erilaisia johtajuuden työkaluja. 

Kenelle: 
Jäsenyhdistysten puheenjohtajat aluejohtoryhmien jäsenet, aluekilpailupäälliköt sekä väistyvä ja tuleva keskusliitto. 

Rekisteröinti Johtajuusakatemiaan 2020 päättyy 1.11.2019 
https://www.lyyti.fi/reg/johtajuusakatemia2020 

  

HALLITUSAKATEMIAT 

29.11.-1.12.2019 alueittain 

Hallitusakatemian tarkoituksena on opetella asioiden, projektien ja ihmisten johtamista sekä hallitustyöskentelyä. Se on myös keskeisin alueen hallitustoimijoiden verkostoitumistapahtuma. Hallitusakatemiassa saadaan välineitä oman vastuualueen johtamiseen ja hallitustyöskentelyyn sekä yhtenäiseen ja laadukkaaseen nuorkauppakamaritoimintaan. Jokaisella alueella järjestetään oma hallitusakatemia. 

Kenelle 
Kamarin hallituksen jäsenille ja virkailijoille sekä aluejohtoryhmän jäsenille 

  

PRES-AKATEMIA 

15.-17.5.2020 Lapland Hotels Sky Ounasvaara, Rovaniemi 

PRES-Akatemia on viikonlopun mittainen koulutustapahtuma, jonka aikana osallistujat pääsevät kehittämään vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:n strategian pohjalle. PRES-Akatemiassa koulutetaan ihmisten johtamista ja tiimityöskentelyn hyötyjä sekä opitaan erilaisia johtajuuden työkaluja. PRES-Akatemia on tärkeä verkostoitumis- ja vaikuttamispaikka. 

Kenelle: 
Kamareiden puheenjohtajat ja valmistautuvat puheenjohtajat, Keskusliitto 
Rekisteröinti aukeaa 2020 

*** 

MUITA KOULUTUKSIA JA MAHDOLLISUUKSIA 

STRATEGIA! 

8.-10.5.2020, Ypäjän Hevosopisto, Loimaa 

Strategia! -koulutuksessa opitaan luomaan strategiaa ja ymmärtämään, miten strategian avulla toimintaa voidaan suunnitella pitkällä tähtäimellä vuosiksi eteenpäin. 
Koulutuksen jälkeen osallistujat: 

 • tutustuvat strategiseen ajatteluun 
 • ymmärtävät strategisen suunnittelun tärkeyden ja sen eri vaiheet 
 • pystyvät käyttämään strategiatyökalua sekä hyödyntämään oppimaansa strategian suunnittelussa niin työelämässä kuin hallitusviroissa. 

Koulutuksen osallistujien rekisteröinti aukeaa alkuvuodesta 2020. 

Strategia!-tiimikouluttajien haku päättyy 8.11.2019. Tiimikouluttajat fasilitoivat osallistujatiimejä koulutusviikonlopun aikana – lisätiedot ja hakemukset tanja-maria.hyppanen@jci.fi. 

Kenelle: 
Jäsenille ja koejäsenille 

STRATEGY ACADEMY 2021 

Strategy Academy is a training for jaycees from every JCI area who wonder how to accomplish national strategy process in their own country. The main target groups are national presidents, the officers being responsible for taking the strategy process forward and future talents aiming for such positions. JCI Finland regional level officers and members aiming to regional level can also apply. The interest in developing skills on participatory strategy process leading for worklife is seen also as a good motivation. Strategy Academy helps you to achieve goals both within national JCI ground and your personal work life. Everything you learn in this training can be utilized in any strategy process. 

Kenelle 
Kaikille jäsenille ja koejäsenille 

Lisätietoja projektipäällikköhausta loppuvuodesta 2019 
Osallistujahaku aukeaa keväällä 2020 
http://strategyacademy.fi/ 

 

FINLAND YOUTH FORUM 2020 

Yhteiskunnallisesti vaikuttava tapahtuma, jossa on myös vahva elämyksellinen elementti. Ensimmäinen Finland Youth Forum (FYF) järjestettiin lokakuussa 2017 Kakolassa ja vuonna 2020 on seuraavan aika. Finland Youth Forum -projektin tausta-ajatus yhteiskunnan eri sektoreiden törmäyttämisestä ja tulevaisuuden ratkaisemisesta on keskeistä toteutuksessa. FYF-toimintamallissa on kyse kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG:t) tietoisuuden lisäämisestä ja muutosmyötärinnan aikaansaamisesta. FYF on kansallisessa ohjauksessa oleva projekti, jossa voi olla alue- tai paikallistasolla toteutettavia projektiosuuksia. FYFin toiminnassa toteutuu itsessään SDG #17 Partnerships for the goals. Muut SDG:t tunnistetaan per toteutussuunnitelma. 
Tarkemman sisällön luovat projektipäällikkö, Keskusliiton vastuuhenkilöiden ohjauksessa yhdessä projektitiimin kanssa. 

Projektipäällikkö: Assi Heino, assi.heino@jci.fi 

Tiimihaku avataan loppuvuodesta 2019 – seuraa tiedotusta! 

Lue edellisestä toteutuksesta: http://finlandyouthforum.fi/ 

  

TALENT POOL 

Mentorointia tarjotaan vuosittain alueellisille ja kansallisille ehdokkaillemme ennen syksyllä käytäviä vaaleja. Vuosi per virka -mallissa valmistautuminen ja oman potentiaalin tunnistaminen luovat hyvän pohjan ottaa uusia vastuutehtäviä vastaan. 

Vuoden 2020 Talent Poolia johtaa NPP Ellimaija Ahonen. 

Lisätietoa: 
https://nuorkauppakamarit.fi/vaalit/ 

   

JCI FINLAND LABS 

JCI Finland Labs on Suomen Nuorkauppakamareiden kehitysalusta, jossa tekijät, projektiaihiot ja kehitysideat kohtaavat.  Jäsenistöllä on huikea mahdollisuus lähteä toteuttamaan kehitysprojekteja – yli kamarirajojen! 

JCI Finland Labsissa kokeillaan, kehitetään ja luodaan uutta jäsenistömme eduksi. Pääset tutustumaan kehitystyön alla oleviin projekteihinilmoittautumaan niihin mukaan tai ilmiantamaan uuden kehitysidean. Mihin kehitysprojektiin sinä haluat mukaan? Kullekin kehitettävälle caselle muodostetaan Labs-tiimi jäsenistön osaamisen, mielenkiinnon ja kehittymishalun mukaan. 

Lisäietoa: 
https://nuorkauppakamarit.fi/jci-finland-labs/ 

  

TAPAHTUMAT 2020 SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI  

Katso vuoden 2020 kokoukset ja tapahtumat Suomessa ja ulkomailla tästä:  
https://nuorkauppakamarit.fi/ajankohtaista/tapahtumat-2020/ 

  

TÄRPIT KAMAREILL 
 Haut tapahtuman järjestäjäksi 

 

Kansallinen vaalikokous 2021 
Haku keväällä 2020 

Kansallinen vuosikokous 2022 
Haku kesällä/syksyllä 2020 

Alueen vuosi- ja vaalikokous 2021 
Aluekohtaiset hakuajat 

Alueen Hallitusakatemia 2020 
Aluekohtaiset hakuajat 

PRES-akatemia 2021 
Haku keväällä 2020 

Johtajuusakatemia 2022 
Haku syksyllä 2020 

Strategia! 2021 
Haku keväällä 2020