N

Mitä mahdollisuuksia sinulla on oman kamarisi tarjonnan lisäksi? 

Listasimme sinua varten muutaman hyvän tärpin. Valitse näistä omaan buffetpöytääsi juuri sinua ja urakehitystäsi hyödyntäviä mahdollisuuksia. 

Muista seurata Teamsissa Suomen Nuorkauppakamareiden jäsenkanavaa.  Lisää vinkkejä tulossa varmasti vielä vuoden mittaan.


KANSALLINEN PALKINTOTUOMARIHAKU VUODELLE 2020

Kansallisten palkintojen tuomarointiin on haluttu helpotusta, kun palkintohakemusmäärät ovat kasvaneet ja arviointi vie enemmän aikaa. Ratkaisuna on päädytty lisäämään palkintotuomareiden määrää alueellisesti.

Nyt haussa on huipputyyppejä palkintotuomareiksi jokaiselta alueelta kaksi. Alueet ovat jo hakua organisoineet aluepalkintotuomarihakujen yhteydessä. Mikäli olet jo kiinnostuksesi alueella ilmaissut, niin saan asiasta tiedon alueelta.

Palkintotuomarina on erinomainen mahdollisuus päästä tutustumaan alueiden tekemiseen palkintohakemusten näkökulmasta. Tehtäviin kuuluu mm. palkintohakemusten läpikäynti, arvostelu ja pisteytys annettujen kriteerien mukaan. Työ vaatii sitoutumista ja aikaa, mutta erityisesti hyvää arviointikykyä ja tuntemusta nuorkauppakamaritoiminnasta. Arviointiaika Kansallisissa palkintohakemuksissa alkaa 31.3.2020.

Palkinnot jaetaan Kansallisen vuosikokouksen palkintogaalassa Tampereella 18.4.2020.

Lisätiedot:
Sanni Kiviniemi / Kansallinen palkintopäällikkö
puhelin: 0503203014
#jcipalkinnot


TIIMIHAKUJA 

Apukäsiä tarvitaan Keskusliittovetoisissa tiimeissä. Auta lohkoa onnistumaanlaajenna omaa näkemystäsi ja osaamistasi ja hae lohkokohtaisiin tiimeihin 8.11.2019 mennessä! Päätöksen tiimien kokoonpanosta tekee valittu Keskusliitto 2020. 

KANSAINVÄLISYYSTIIMI – TEAM FINLANDIA 

Kiinnostaako sinua kansainvälisten asioiden parissa oppiminen ja verkostoituminen? Kansainvälisyystiimin eli JCI Team Finlandian tehtävä on mahdollistaa jäsenillemme onnistuneet kansainväliset kokemukset kotikansainvälistymisen, twinningin, kv-kokousten ja muiden kv-tapahtumien muodossa. JCI Team Finlandia vastaa kansainvälisten kokousten markkinoinnista, kotikansainvälisyydestä ja kansainvälisyyden edistämisestä Suomen Nuorkauppakamareissa sekä palvelee nuorkauppakamarilaisia kokousmatkoilla. Team Finlandiassa pääset luomaan kansainvälisyyttä, toimimaan sen äänitorvena Suomen Nuorkauppakamareissa sekä oppimaan markkinoinnista ja myynnistä. Kansainvälisyystiimiä eli Team Finlandiaa johtaa SNKK:n kansainvälisyyspäällikkö apunaan aluekansainvälisyyspäälliköt. Tarjolla on monta mielenkiintoista tehtävää, joihin tarvitsemme apua. 

Lisätiedot: maria.arjonen@jci.fi EVP INT 2020 

YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN TIIMIHAKU 2019 

Tällä lohkolla on tärkeä merkitys järjestömme tulevaisuuden rakentamisessa ja haluamme, että ensi vuonna tämä lohko näkyy ja kuuluu. Tekijöitä valitaan kansalliselle tasolle marraskuussa ja heitä on jo valittu alueellisille tasoille, mutta onnistuminen edellyttää enemmän muskeleita. Lähde siis mukaan kiehtovalle matkalle, jonka tarkoituksena on saada aikaan tuloksia, joista voimme olla ylpeitä. Alla alustavaa listaa tiimin paikoista ja voit myös jättää avoimen hakemuksen: 

 • Poliittisen vaikuttamisen edistäjä   
 • SDG-lähettiläs  
 • JCI Finland Foundation -lähettiläs
 • Kamarisparraamon priimusmoottori  
 • Kilpailutiimin myyntitykki  
 • Kansallisten kilpailuiden viestintäkoordinaattori  

Lisätiedotmikko.manninen@jci.fi / EVP COM 2020 

VIESTINTÄTIIMI 

Viestintätiimi koostuu viestintäjohtajasta, viestintäpäälliköstä, tietohallintopäälliköstä sekä alueiden tiedotusvastaavista ja tietohallitintovastaavista. Tiedottaminen, viestintä ja markkinointi on paljon muutakin ja tarvitsemme viestintätiimiin motivoituneita ja oppimishaluisia kamarilaisia eri postioihin. Olisitko sinä viestintätiimin rautainen tekijä vuonna 2020? 

 Lisätiedot raita.virranniemi@jci.fi / CCO 2020 

TALOUSTIIMI 

Talousjohtaja 2020 tarvitsee avukseen innostuneen taloustiimin kehittämään Keskusliiton ja kamareiden talousjohtamista sekä aktivoimaan ja tukemaan kamareiden rahastonhoitajia. Tiimiin haetaan kolmea henkilöä. 

Taloustiimin roolit ja tehtävät: 

 • 2 hlöä: TREAS-verkoston kokoaminen ja aktivoiminen sekä rahastonhoitajien auttaminen ja tukeminen.  
 • 1 hlö: Talousjohtajan apu operatiivisten tehtävien hoitamisessa ja Keskusliiton talousprosessien kehittäminen 

Jos koet intohimoa talousasioihin ja haluat olla mukana viemässä eteenpäin talousasioiden ilosanomaa, lähetä hakemuksesi taloustiimiin!  

Lisätiedot: mari.viertola@jci.fi / CFO 2020 


AKATEMIAT 

Akatemiat ovat noin vuoden mittaisia projekteja, joihin valitaan hakemuksella 10-20 nuorkauppakamarin jäsentä suorittamaan koko akatemiaa. Tämän lisäksi akatemian tilaisuuksiin voi tilaisuudesta riippuen osallistua myös muita kamarilaisia. 

Akatemioiden sisältöjen rakentamisesta sekä vetämisestä vastaavat akatemioiden projektipäälliköt. Projektipäälliköillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimia itse kouluttajina tai puhujina akatemian tilaisuuksissa. 

Akatemiat koostuvat vuoden aikana järjestettävistä asiantuntijaluennoista, keskustelutilaisuuksista sekä mahdollisista etäohjaustilaisuuksista, joissa akatemioiden osallistujat työstävät akatemian osaamiskokonaisuuksia. 

Vuonna 2020 järjestetään kolme akatemiaa: Vaikuttaja-, Kouluttaja- ja Finanssi-Akatemia. Lisätietoja ja hakemukset vetäjäksi: tanja-maria.hyppanen@jci.fi 

HAEMME OSALLISTUJIA KOULUTTAJA-AKATEMIAAN 2020

Kouluttaja-akatemia on vuoden pituinen projekti. Akatemiassa pääset hiomaan kouluttajataitojasi ja kehittämään omia koulutuksiasi. Akatemian tavoitteena on valmentaa osallistujista entistä parempia kouluttajia niin nuorkauppakamariin kuin työelämään. Akatemiassa pääset luomaan vähintään yhden oman koulutuksen itse valitsemastasi aiheesta.

Kouluttaja-Akatemia koostuu neljästä viikonlopusta, joihin hakijoiden odotetaan sitoutuvan. Ajankohdat päätetään pääkouluttajan ja valituksi tulleiden kesken. Tämän lisäksi viikonloppujen välillä on itsenäistä työskentelyä.

Seuraavien koulutusten suorittaminen katsotaan eduksi hakijalle

·         JCI Impact

·         JCI Achieve

·         Vakuuta ja vaikuta

·         Kehity kouluttajana

·         Koulutuksen suunnittelu

·         Esitystekniikka

·         Koulutuksen markkinointi

Jos koulutuksia ei ole suoritettu ennen akatemiaa, tulee ne suorittaa akatemiavuoden aikana.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sekä ajan tasalla oleva kantakorttisi (josta käy ilmi myös suoritetut koulutukset) kehitysjohtaja Juha Herrainsillalle 3.1.2020 mennessä sähköpostitse osoitteella juha.herrainsilta@jci.fi.

Valinnat osallistujista tehdään kehitysjohtajan, koulutuspäällikön ja pääkouluttajan toimesta.

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Juha Herrainsilta.

VAIKUTTAJA-AKATEMIA 2020 

Koulutus on suunnattu kaikille yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille Suomen nuorkauppakamarilaisille. Sen tarkoitus on lisätä suomalaisten nuorten aikuisten ymmärrystä ja valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, niin yksilönä kuin osana verkostoja ja järjestöjä.  Tapaamisia useamman kerran vuoden aikana.Tarkemman sisällön Vaikuttaja-Akatemiaan pääsee luomaan projektipäällikkö yhdessä yhteiskuntalohkon EVP: kanssa. Oppimiseen  liittyy myös vuosittain oppimistehtävä, jossa jäsennetään ja hyödynnetään tapaamisten ja koulutusten antia 

Kenelle: 
Jäsenille ja koejäsenille

Osallistujahaku: haku syksyllä 2020

FINANSSI-AKATEMIA 2020 

Finanssi-Akatemia on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omaa talousosaamistaan. 

Koulutus toteutetaan mahdollisimman työelämälähtöisesti, jolloin sen tarkoitus on kehittää osallistujien työelämätietoja ja – taitoja talousosaamisen osalta. 

Koulutuksen sisältö koostuu kahdeksasta kokonaisuudesta, jotka ovat henkilökohtainen talous, työn tekeminen ja palkkaus, kirjanpito, tilinpäätös, arvopaperisijoittaminen, asuntosijoittaminen, sisäinen laskenta ja rahoitus. Verotus sisältyy jokaiseen osa-alueeseen. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti mm. webinaareilla, work shopeilla, tehtävillä, asiantuntijaluennoilla sekä kohdevierailuilla. 

Tarkempi koulutusten aikataulu sekä toteutus rakennetaan yhdessä projektipäällikön kanssa. 

Kenelle 
Jäsenille ja koejäsenille 

Osallistujahaku: haku keväällä 2020


JOHTAJUUSPOLUN SEKÄ PAIKALLISHALLITUKSILLE SUUNNATUT AKATEMIAT   

JOHTAJUUSAKATEMIA 2020  

 Kenelle 
Puheenjohtajille ja/tai valmistautuville puheenjohtajille sekä aluevirkailijat 

Johtajuusakatemian tavoitteena on saada keinoja oman johtajuuden kehittämiseen, tiimijohtamiseen sekä strategian viemiseen käytäntöön. Johtajuusakatemiassa opitaan ihmisten johtamista, sitouttamista, motivaatiotekijöiden löytämistä sekä erilaisia johtajuuden työkaluja. 

Kenelle: 
Jäsenyhdistysten puheenjohtajat aluejohtoryhmien jäsenet, aluekilpailupäälliköt sekä väistyvä ja tuleva keskusliitto. 

HALLITUSAKATEMIAT 

Hallitusakatemian tarkoituksena on opetella asioiden, projektien ja ihmisten johtamista sekä hallitustyöskentelyä. Se on myös keskeisin alueen hallitustoimijoiden verkostoitumistapahtuma. Hallitusakatemiassa saadaan välineitä oman vastuualueen johtamiseen ja hallitustyöskentelyyn sekä yhtenäiseen ja laadukkaaseen nuorkauppakamaritoimintaan. Jokaisella alueella järjestetään oma hallitusakatemia. 

Kenelle 
Kamarin hallituksen jäsenille ja virkailijoille sekä aluejohtoryhmän jäsenille 

PRES-AKATEMIA 

15.-17.5.2020 Lapland Hotels Sky Ounasvaara, Rovaniemi 

PRES-Akatemia on viikonlopun mittainen koulutustapahtuma, jonka aikana osallistujat pääsevät kehittämään vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:n strategian pohjalle. PRES-Akatemiassa koulutetaan ihmisten johtamista ja tiimityöskentelyn hyötyjä sekä opitaan erilaisia johtajuuden työkaluja. PRES-Akatemia on tärkeä verkostoitumis- ja vaikuttamispaikka. 

Kenelle: 
Kamareiden puheenjohtajat ja valmistautuvat puheenjohtajat, Keskusliitto 
Rekisteröinti aukeaa 2020 


MUITA KOULUTUKSIA JA MAHDOLLISUUKSIA 

STRATEGIA! 

8.-10.5.2020, Ypäjän Hevosopisto, Loimaa 

Strategia! -koulutuksessa opitaan luomaan strategiaa ja ymmärtämään, miten strategian avulla toimintaa voidaan suunnitella pitkällä tähtäimellä vuosiksi eteenpäin. 
Koulutuksen jälkeen osallistujat: 

 • tutustuvat strategiseen ajatteluun 
 • ymmärtävät strategisen suunnittelun tärkeyden ja sen eri vaiheet 
 • pystyvät käyttämään strategiatyökalua sekä hyödyntämään oppimaansa strategian suunnittelussa niin työelämässä kuin hallitusviroissa. 

Koulutuksen osallistujien rekisteröinti aukeaa alkuvuodesta 2020. 

Strategia!-tiimikouluttajien haku päättyy 8.11.2019. Tiimikouluttajat fasilitoivat osallistujatiimejä koulutusviikonlopun aikana – lisätiedot ja hakemukset tanja-maria.hyppanen@jci.fi. 

Kenelle: 
Jäsenille ja koejäsenille 

STRATEGY ACADEMY 27.–29.8.2021

Strategy Academy is a training for jaycees from every JCI area who wonder how to accomplish national strategy process in their own country. The main target groups are national presidents, the officers being responsible for taking the strategy process forward and future talents aiming for such positions. JCI Finland regional level officers and members aiming to regional level can also apply. The interest in developing skills on participatory strategy process leading for worklife is seen also as a good motivation. Strategy Academy helps you to achieve goals both within national JCI ground and your personal work life. Everything you learn in this training can be utilized in any strategy process. 

Kenelle 
Kaikille jäsenille ja koejäsenille 


http://strategyacademy.fi/ 

Strategy Academy -järjestelyoikeuksien haku

Strategy Academy järjestään 27.–29.8.2021.

Strategy Academy on kansainvälinen koulutus JCI:n jäsenille, jotka haluavat oppia siirtämään strategisen suunnitelman toimintaan. Koulutus sopii erityisesti niille, jotka tällä hetkellä ovat tai aikovat olla kansallisen hallituksen jäseniä tai virkailijoita, samoin kuin niille, jotka pyrkivät olemaan johtotehtävissä työelämässä.

Hakuaika, hakeminen ja päätös
Strategy Academyn järjestelyoikeuksien hakuaika on 1.3–8.4.2020. Hakemus järjestelyoikeuksien saamiseksi tulee toimittaa 8.4.2020 klo 16:15 mennessä kansainvälisten asioiden kehitysjohtajalle Maria Arjoselle maria.arjonen@jci.fi. Päätös Strategy Academyn 2021 järjestäjästä tehdään Tampereella kansallisessa vuosikokouksen yhteydessä 18.4.2020.

Vinkkejä ja lisätietoja
Järjestäjä sitoutuu noudattamaan SNKK:n toimintaohjeita sekä tapahtuman järjestämisestä solmittavan sopimuksen ehtoja. Kokousjärjestäjän opas ja aikaisempien Strategy Academy -koulutusten loppuraportit (2018 ja 2019) ovat ladattavissa M-filesistä. Lisätietoa hakukuulutuksesta ja sopimusluonnoksesta sekä Maria Arjoselta: maria.arjonen@jci.fi, puh. 0400 762016.

FINLAND YOUTH FORUM 2020 

Yhteiskunnallisesti vaikuttava tapahtuma, jossa on myös vahva elämyksellinen elementti. Ensimmäinen Finland Youth Forum (FYF) järjestettiin lokakuussa 2017 Kakolassa ja vuonna 2020 on seuraavan aika. Finland Youth Forum -projektin tausta-ajatus yhteiskunnan eri sektoreiden törmäyttämisestä ja tulevaisuuden ratkaisemisesta on keskeistä toteutuksessa. FYF-toimintamallissa on kyse kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG:t) tietoisuuden lisäämisestä ja muutosmyötärinnan aikaansaamisesta. FYF on kansallisessa ohjauksessa oleva projekti, jossa voi olla alue- tai paikallistasolla toteutettavia projektiosuuksia. FYFin toiminnassa toteutuu itsessään SDG #17 Partnerships for the goals. Muut SDG:t tunnistetaan per toteutussuunnitelma. 
Tarkemman sisällön luovat projektipäällikkö, Keskusliiton vastuuhenkilöiden ohjauksessa yhdessä projektitiimin kanssa. 

Projektipäällikkö: Assi Heino, assi.heino@jci.fi 

Tiimihaku avataan loppuvuodesta 2019 – seuraa tiedotusta! 

Lue edellisestä toteutuksesta: http://finlandyouthforum.fi/ 

TALENT POOL 

Mentorointia tarjotaan vuosittain alueellisille ja kansallisille ehdokkaillemme ennen syksyllä käytäviä vaaleja. Vuosi per virka -mallissa valmistautuminen ja oman potentiaalin tunnistaminen luovat hyvän pohjan ottaa uusia vastuutehtäviä vastaan. 

Vuoden 2020 Talent Poolia johtaa NPP Ellimaija Ahonen. 

Lisätietoa: 
https://nuorkauppakamarit.fi/vaalit/ 

KOTIMAISET AKATEMIAT

Kouluttaja-Akatemia 2020: haku ajalla 16.12.2019 – 3.1.2020 

PRES-Akatemian järjestelyoikeudet 2021: haku ajalla 1.3.-30.4.2020 

Johtajuusakatemia 2022: haku avoinna 15.6.-15.9.2020 

Finanssi-Akatemia: haku ajoittuu keväälle 2020 

Viestintä-akatemia: haku ajoittuu syksylle 2020 

Vaikuttaja-Akatemia: haku ajoittuu syksylle 2020 

KANSAINVÄLISET AKATEMIAT

JCI European Academy: haku 27.1.-31.3.2020

JCI Nordic Academy: haku aukeaa keväällä 2020

JCI FINLAND LABS 

JCI Finland Labs on Suomen Nuorkauppakamareiden kehitysalusta, jossa tekijät, projektiaihiot ja kehitysideat kohtaavat.  Jäsenistöllä on huikea mahdollisuus lähteä toteuttamaan kehitysprojekteja – yli kamarirajojen! 

JCI Finland Labsissa kokeillaan, kehitetään ja luodaan uutta jäsenistömme eduksi. Pääset tutustumaan kehitystyön alla oleviin projekteihinilmoittautumaan niihin mukaan tai ilmiantamaan uuden kehitysidean. Mihin kehitysprojektiin sinä haluat mukaan? Kullekin kehitettävälle caselle muodostetaan Labs-tiimi jäsenistön osaamisen, mielenkiinnon ja kehittymishalun mukaan. 

Lisäietoa: 
https://nuorkauppakamarit.fi/jci-finland-labs/ 

TAPAHTUMAT 2020 SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI  

Katso vuoden 2020 kokoukset ja tapahtumat Suomessa ja ulkomailla tästä:  
https://nuorkauppakamarit.fi/ajankohtaista/tapahtumat-2020/ 

  KANSALLISET KOKOUKSET

Kansallinen vaalikokous 2021: haku ajalla 20.1.-31.3.2020 

Kansallinen vuosikokous 2022: haku ajalla 20.5.-15.9.2020 


TÄRPIT KAMAREILL 
 Haut tapahtuman järjestäjäksi 

Kansallisen vaalikokouksen 2021 järjestelyoikeudet haettavissa

Kansallinen vaalikokous järjestetään 8.-10.10.2021. Kokoushaku tapahtuu ajalla 20.1.-31.3.2020 ja hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen juha.herrainsilta@jci.fi. Tutustu hakukuulutukseen tästä.

Lisätietoja kokoushakemuksesta sekä hakukriteereistä voit tiedustella Kansalliselta koulutuspäälliköltä Eeva-Kaisa Haloselta eeva-kaisa.halonen@jci.fi

Kehitysjohtaja (koulutus) 2020
Juha Herrainsilta
Puh. 040 549 8168
Sähköposti: juha.herrainsilta@jci.fi

Käynnissä olevat kokoushaut

Strategia! 2021 
Haku 1.3.-30.4.2020

Strategia! 2021 
Haku 1.3.-30.4.2020

Muut tulossa olevat kokoushaut

Kansallinen vuosikokous 2022 
Haku 20.5.-15.9.2020

Alueen vuosi- ja vaalikokous 2021 
Aluekohtaiset hakuajat 

Alueen Hallitusakatemia 2020 
Aluekohtaiset hakuajat 

Johtajuusakatemia 2022 
Haku 15.6.-15.9.2020

Kansainväliset tiimit | International teams

JCI Europe is seeking members in three task forces

Any member or trial member who has an interest, enthusiasm and skills that can be used in teamwork can apply.

1) StepUp4Europe
The StepUp4Europe campaign was introduced in 2018 with the goal to create a European identity and strengthen the JCI brand in Europe. Events that were linked to the campaign were the EU Knowhow Transfer, the 2019 StepUp4Europe roadshow and the 2019 EU elections. Now there is a need to reinvent the StepUp4Europe campaign. The goal of the campaign should be to strengthen the identity of JCI in Europe, showing how JCI contributes to a better society in all countries in geographical Europe. What an opportunity! See more and apply: https://europe.jci.cc/stepup4europe-revamp-task-force-call/

2) Europe Business Networking
The idea to create a JCI Europe Business platform, where JCI members and senators can learn about the business opportunities and needs of other JCI members and senators. JCI Europe Business Platform’s objective is to promote and facilitate international business connections, activity and support among all European countries. No words needed! This task force is great! See more and apply: https://europe.jci.cc/business-taskforce-call/

3) JCI Europe Magazine
The best stories and best practices of National and Local Organizations within Europe should be told in the magazine. These can be community projects, business events or training courses and academies, but also how a National or Local Organization was started, what partners are used and how both parties benefit from the partnership, or challenges that an organization has faced and how they have overcome it. JCI Europes’s mission is to have a physical magazine or book by the end of 2020, that is inspiring for existing members and that shows potential members and partners what we do! Many skills are needed in this team, but it is also a way to pull ahead of your competitors at work. See more and apply: https://europe.jci.cc/jci-europe-magazine-call/