MIKÄ ON JCI FINLAND FOUNDATION?

Suomen nuorkauppakamareiden hallitus päätti vuoden 2010 lopussa perustaa JCI Finland Foundation -rahaston. Sen tarkoituksena on tukea Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistyksiä (kamareita), joille myönnetään hakemuksesta rahallista tukea vaikuttavaan projektitoimintaan.

Avustus myönnetään ennalta määriteltävään tarkoitukseen, joka on linjassaan SNKK:n strategisten painopistealueiden kanssa. Rahastosta tehtävien avustusten myöntämisestä päättää Suomen Nuorkauppakamareiden hallitus kansallisen päällikön esityksestä.

 

LIITY LAHJOITTAJIEN JOUKKOON

Nyt sinullakin on mahdollisuus liittyä JCI Finland Foundationin jäseneksi! Rahastoon voivat tehdä lahjoituksia Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistysten kaikki entiset ja nykyiset henkilöjäsenet sekä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen päätöksellä muutkin tahot. Yksittäisen rahastoon tehtävän lahjoituksen suuruus on 400 euroa. Osoituksena rahastoon tehdystä lahjoituksesta lahjoittajalle myönnetään rahaston nimikkopinssi.

Lahjoittajalla on elinikäinen oikeus osallistua Suomen Nuorkauppakamarit ry:n alue- ja kansallisiin kokouksiin yhtäläisin ehdoin Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenten kanssa. Kansallisten kokousten yhteydessä järjestetään lahjoittajille myös omia tapaamisia. Tavataan JCI Finland Foundation tilaisuuksissa!

Lahjoituksia käytetään kamareiden toiminnan tukemiseen sekä uusien kamareiden perustamiseen. Rahasto siis turvaa nuorkauppakamaritoiminnan jatkuvuutta ja elinvoimaisuutta ympäri Suomen.

Tee hyvää ja turvaa tulevaisuus – tee lahjoitus!

Tee lahjoitus!

 

VINKKEJÄ LAHJOITUKSEN HYÖDYISTÄ

• Kamarivuotesi ovat loppumassa, mutta haluat mahdollisuuden osallistua jatkossakin kansallisiin kokouksiin

• Haluat tukea kamareiden toimintaa ja jatkuvuutta sekä uusien kamareiden perustamista

• Olet saanut nuorkauppakamaritoiminnalta paljon ja haluat nyt puolestasi antaa eväitä tulevaisuuden tekijöille

• Haluat palkita kamarisi ansioituneen jäsenen, jolle ei haeta senaattoriarvoa (Iahjoittajina on useita senaattoreitakin; eivät sulje toisiaan pois)

• Haluat antaa lahjaksi / kiitokseksi JCI Finland Foundation -jäsenyyden jollekin entiselle tai nykyiselle jiiceelle

• Haluat kotimaan JC-juhlissa rintapieleesi kauniin pinssin

• Haluat kasvattaa verkostojasi

 

LAHJOITTAJIEN OMA TILAISUUS

Lahjoittajien tilaisuus sekä uusien jäsenten pinssitys järjestetään kansallisten kokousten yhteydessä. Sovittaessa pinssi voidaan antaa myös esim. kamarin vuosijuhlassa tms. erityisesti, jos kamari antaa lahjaksi rahastojäsenyyden kamarinsa jäsenelle.