High Peak

Rastor Instituutti

Tarjoamme yrityksille valmennuksellisia kasvuohjelmia ja osaavia tekijöitä. Työikäisille aikuisille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä työllistämis- ja urapalveluita uran eri vaiheisiin. https://www.rastorinst.fi  
Rastor Instituutti

Hejmo

Vote by Hejmo on rakennettu vastaamaan vaativiinkin äänestystarpeisiin etäkokouksissa ja hybridikokouksissa. Myös sähköpostikokous on helppo korvata Vote by Hejmolla, jolloin päätökset saadaan tehtyä vaivattomammin ja turvallisemmin. Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet äänestysten luotettavuus, luottamuksellisuuden säilyttäminen etäkokouksissa, helppokäyttöisyys, sekä räätälöitävyys.
Hejmo

Nasdaq

Nasdaq-pörssi tai Nasdaq-US on vuonna 1971 perustettu, New Yorkissa Yhdysvalloissa toimiva, Nasdaq, Inc. -holdingyhtiön omistama ja erityisesti teknologiayritysten osakkeita listaava ja niillä kauppaa käyvä arvopaperipörssi. Emoyhtiö Nasdaq Inc:iin kuuluu Nasdaq-US:n lisäksi myös esimerkiksi Nasdaq Nordic, Nasdaq Baltic, Nasdaq OMX Armenia ja kasvuyritysten First North -markkinat monine paikallisine pörsseineen. http://www.nasdaq.com/
Nasdaq

Experis

Experis

Lyyti

Lyyti

Suomen Senaatti

Suomen Senaatti

Kumppania

Kumppania

M-Files

M-Files