N
Blogiarkistot

Aurajoen varrelle suunnitellaan virallista matkailutietä

AMAZING Aurajoki SUP oli kolmena vuonna retkisuppailun vuoden pää­tapahtuma Suomessa ja sa­malla Auranmaan kamarin historian suurin ponnistus ja menestystarina vailla vertaa. Tapahtuma vei sup-laudalle yli 300 ensikertalaista, hou­kutti joenvarren rannoille tuhansia ihmisiä yleisöksi ja tavoitti kaiken kaikkiaan kymmeniä tuhansia ihmisiä

Euroopan paras Lauri

LAURI OKSANEN – EUROOPAN PARAS PUHEENJOHTAJA. SAAVUTUS JOKA EI LIIAN USEIN OLE OSUNUT SUOMALAISEN JAYCEEN URALLE. MIELENKIINTOISINTA ON KUITENKIN HENKILÖ PALKINNON TAKANA. ANTAA MIEHEN ITSE KERTOA TARINANSA…   KUINKA KAIKKI SAI ALKUNSA? Liityin Tampereen Nuorkauppakamariin vuonna 2012, olin etsinyt verkostoa

Hyvää johtajuutta etsimässä

VUODEN Nuori Johtaja päättää vuoden 2018 kansallisten kilpailujen kilpailukalenterin. Vuoden Nuori Johtaja kilpailu huipentuu palkitsemistilaisuu­teen 11.12.2018 Helsingissä. Palkit­semistilaisuus järjestetään kilpailun pääyhteistyökumppanin EY:n tiloissa ja tilaisuus on avoin ja maksuton kai­kille oman johtajuuden kehittämisestä kiinnostuneille. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja oman johtajuuden ke­hittämisestä

JCI European know-how transfer – BISNESTÄ JA POLITIIKKAA

JCI European Know-How Transfer on upea mahdollisuus nuorille johtajille tu­tustua poliittiseen vaikuttamisen mahdol­lisuuksiin Euroopan Unionissa. Ohjelman tarkoitus on tarjota mahdollisuus tutustua tarkemmin Euroopan parlamentin ja – komission päätöksentekoprosesseihin eurokansanedustajien eli meppien mu­kana. Vuonna 2018 ohjelma järjestettiin jo 14. kertaa ja

Johtajana kasvanut: Hannu Nikupeteri

KAMARITOIMINNASSA KASVAA SEKÄ JOHTAJA ETTÄ YRITYS OMASSA UNELMATYÖSSÄÄN IT-STARTUPIN TEKNOLOGIAJOHTAJANA TOIMIVA HANNU NIKUPETERI SYTTYI HITAASTI KAMARITOIMINTAAN, MUTTA INNOSTUTTUAAN HÄNEN NÄLKÄ KASVOI. ”OLEN ehtinyt toimia aluejohtajana ja viestintäjohtajana, sekä vaalilautakunnan mentorina, kansallisen kokouksen järjes­täjänä, isojen projektien vetäjänä… Vaa­litappioista johtuneet välivuodetkin olen

Miten pankki voi vaikuttaa tulevaisuuden kestäviin ratkaisuihin?

MEILLÄ HANDELSBANKENISSA VASTUULLISUUS ON TÄRKEÄ OSA YRITYSKULTTUURIAMME. TEHOKKAIMMIN VOIMME VAIKUTTAA TULEVAISUUTEEN YHDISTÄMÄLLÄ VOIMAMME ASIAKKAIDEMME KANSSA. VASTUULLISUUS on keskeinen edelly­tys menestyvälle ja kestävälle pank­kitoiminnalle. Voimme rahoitus- ja sijoituspäätöksillä vaikuttaa yritysten toimintaan ja sitä kautta tulevaisuu­den ratkaisuihin sekä ympäristön tilaan. Konttoreissamme tehdään

Nuorkauppakamarilaiset maailmalla – Silmät auki mahdollisuuksille

Kesäkuussa järjestetty 4-päiväinen JCI EDC:n Growth and Development Academy -koulutus oli vuoden isoimpia ponnistuksia ja sen tarkoituksena on tarjota ideoita, inspiraatiota ja työkaluja organisaatioiden kehittämiseen niin paikallisella kuin kansalli­sella tasolla. Koulutuksen rakenne ja sisältö olivat tänä vuonna Johannan vastuulla.  

Onnellistavaa happia maailmaan!

HAPPIA Oy:n perustaja Sanna Virtanen on pirskahteleva Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamarin vuoden 2019 puheenjohtaja. Sanna rakastaa sparrata ihmisiä, joten opettajan ammatti oli aika­naan luonteva ammatinvalinta. Vuonna 2016 nuorkauppakamari­toimintaan liittyminen rohkaisi Sannaa myös yrittäjyyden polulle, sillä kokeilukulttuurin tsemppi puski eteenpäin. Happia on

Thank God It’s Friday

KAJAANIN Nuorkauppakamarin silloisen koejäsenen Ville Keräsen päästä lähtenyt ajatus verkostoitua ja saada sparrausta yrittä­jänä on kasvanut kolmessa vuodessa ilmiöksi nimeltä Social Friday. Paikalliset yrittäjäjär­jestöt, elinkeinoyhtiöt, yritykset ja nuorkaup­pakamarit yhteen tuovat tapahtumat ovat levinneet Kainuun alueelta tänä vuonna myös pohjoiseen: Kuusamoon,

YRITTÄJYYS = merkityksellisyys, kasvu, vapaus

MENESTYS EI TURHAAN ALA KIRJAIMILLA ME, KOSKA ME VOIMME YHDESSÄ VAIKUTTAA TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄÄN JA TEHDÄ SIITÄ PAREMPAA. TUOTTAVUUS SYNTYY TYÖLLÄ, EI KÄSIEN HEILUTTELULLA. TYÖKYKY VARMISTETAAN KESKITTYMÄLLÄ OIKEISIIN ASIOIHIN JA MERKITYKSELLISYYTEEN. NUORKAUPPAKAMARI on kasvatta­nut vaikuttajia jo vuosikymmeniä ja mahdollistanut parempaa työelämää